От USDA отново повишават прогнозата за световната царевична реколта през 2020/21

В своя мартенски доклад анализатори от USDA отново повишават прогнозата си за световната реколта от царевица през 2020/21 до 1.136 млн. тона (1.134 млн. тона във февруарската оценка и 1.117 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в ЕС ще достигне 33 млн. тона (+0.1), Индонезия 12.1 млн. тона (+0.1), Индия 30 млн. тона (+1.7), ЮАР 17 млн. тона (+0.5), Мексико 27.8 млн. тона (-0.2), Русия 13.8 млн. тона (-0.2).

Световният износ на царевица ще бъде 185.1 млн. тона (184.1 и 175), в т.ч. Индия 1.8 млн. тона (1.5 и 1.1), Парагвай 2.5 млн. тона (2.4 и 2.1), ЮАР 3.2 млн. тона (3 и 2.5).

Крайните запаси от царевица в света ще бъдат 287.7 млн. тона (286.7 и 303.1), в т.ч. ЕС 7.2 млн. тона (7.1), ЮАР 2.8 млн. тона (2.6), Аржентина 2.2 млн. тона (2.4), Мексико 3.1 млн. тона (3.3).