USDA повиши прогнозата си за световната соева реколта за сметка на Бразилия

В своя мартенски отчет анализатори от USDA повишиха прогнозата си за производството на соя в света през 2020/21 до 361.8 млн. тона (361.1 във февруарската прогноза и 338.9 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в Бразилия ще бъде 134 млн. тона (+1 и 128.5), Индия 10.7 млн. тона (10.5 и 9.3), Аржентина 47.5 млн. тона (48 и 48.8), Боливия 2.85 млн. тона (2.9 и 2.8), Парагвай 10.2 млн. тона (10.25 и 9.9).

Световният износ на соя ще достигне 169.72 млн. тона (169.69 и 165.17), в т.ч. Парагвай 6.5 млн. тона (6.3 и 6.6), Украйна 1.9 млн. тона (2.05 и 2.6).

Световните крайни запаси ще бъдат 83.7 млн. тона (83.3 и 96), в т.ч. Китай 29.6 млн. тона (28.6 и 26.8), Бразилия 20.9 млн. тона (20.3 и 20.7), Аржентина 24.5 млн. тона (26 и 26.7).