Зърно Акценти 05.03.2021

Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, в Аржентина е стартирала жътвата на царевицата. Към 03.03.2021 са ожънати 120,300 хектара от общо 6.3 млн. хектара, прибрани са 752,000 тона царевица при среден добив 6.26 тона/хектар.

- В добро и отлично състояние в Аржентина се намират 84% от посевите с царевица (88% седмица по-рано и 94% година по-рано). В лошо състояние се намират 16% от посевите (12% седмица по-рано).

- Според данни на FranceAgriMer, към 01.03.2021 във Франция в добро и отлично състояние от зимната пшеница се намират 88% от посевите (87% седмица по-рано). С пролетен ечемик са засети 50% от планираните площи (+31% за седмицата и 33% година по-рано).

- Срез седмицата 19 – 25 февруари експортните продажби на соя от САЩ достигат 334,000 тона, което е с 1/3 по-малко от средното ниво за последните 4 седмици. Експортът на соя достига 1.16 млн. тона (-22%). От началото на сезона износът достига 52.7 млн. тона (29.6), в т.ч. за Китай 34.5 млн. тона (11.9).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,500 контракта царевица, 4,500 контракта пшеница и нето купувачи на 1,500 контракта соя.

- Според данни на Oil World, през януари износът на канола от Канада достига 519,000 тона (262,000 тона изнесени през декември и 290,000 тона през януари 2020). През периода октомври – януари износът е бил над 1 млн. тона (0.7).

- На 04.03.2021 Алжир е закупил 280,000 тона твърда мелничарска пшеница с произволен произход, цена 372 – 373 USD/тон, доставка през април и произход Канада, САЩ и Мексико.

- Според прогноза на FAS USDA, през 2021/22 в Алжир ще бъдат доставени 5 млн. тона пшеница, което е с 1.5 млн. тона по-малко от предходната година. Реколтата ще бъде 3.9 млн. тона, което е без промяна от предходните два сезона. Вътрешното потребление ще достигне 11.2 млн. тона, а запасите 2.4 млн. тона (4.7 и 5.4).

- Според прогноза на Oil World, през периода октомври – февруари 2020/21 доставките на соев шрот в Иран достигат 1.1 млн. тона, което е два пъти повече от предходната година. Най-голям доставчик е Аржентина. Вносът на растителни масла през периода е 463,000 тона (328,000), в т.ч. палмово масло 187,000 тона (152,000), соево масло 98,000 тона (16,000), слънчогледово масло 178,000 тона (160,000).