Зърно Акценти 04.03.2021

От МЗ на Украйна очакват нова зърнена реколта през 2021 от 75 млн. тона при настоящ рекорд от 75.1 млн. тона постигнат през 2019.

- Реколтата от маслени култури в Украйна ще бъде 19.1 млн. тона. Реколтата от пшеница ще достигне 29.5 млн. тона (25.1 млн. тона през 2020), от ечемик 9.2 млн. тона (7.8), от царевица 33.2 млн. тона (30.3). Реколтата от слънчоглед ще бъде 13.5 млн. тона (13.1), от рапица 2.6 млн. тона (2.6), от соя 3.1 млн. тона (2.8).

- Според прогноза на FAO, през 2021/22 световната пшенична реколта ще достигне 780 млн. тона при 774 млн. тона през 2020/21. Реколтата в ЕС ще бъде 137 млн. тона (+9%), в Русия ще спадне със 7 млн. тона, в САЩ 50 млн. тона, Канада 34 млн. тона.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 22,500 контракта царевица, 5,000 контракта соя и 8,000 контракта пшеница.

- Оптималните срокове за засяване на втората царевична реколта в Бразилия вече са изтекли. До сега обаче са засети само 39% от планираните за царевица площи при 67% година по-рано.

- Според Soybean & Corn Advisor към края на февруари в Аржентина в добро и отлично състояние се намират 15% от посевите със соя, което е с 4% по-малко от предходната седмица. Година по-рано в добро и отлично състояние са били 64% от посевите. Сега в лошо състояние са 15% от посевите и 70% в удовлетворително.

- Според оценка на CAPPRO, през януари преработката на соя в Парагвай достига най-ниско ниво в историята – 10,300 тона, което е с 92% по-малко от декември и с 56% по-малко от януари 2020. Натоварването на мощностите в страната достига само 3%.

- Търсенето на соя от китайските преработватели се понижи и ще остане ниско в краткосрочна перспектива. Спадът се дължи на намален марж на преработвателите. Към 02.03.2021 той достига 8.06 USD/тон при 20.75 USD/тон към 10.02.2021. Според някои преработватели при спад на маржа под 20 USD/тон е нерентабилно да се закупува соя. Преработвателите разполагат с големи запаси от соев шрот и те нямат нужда от нови покупки на соя предвид намаленото потребление на шрот след новогодишните празници. През 2020/21 вносът на соя в Китай ще достигне 100 млн. тона, а през 2021/22 110 млн. тона.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 540,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка април – май.

- Йордания е отхвърлила всички оферти за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход и доставка октомври – ноември.

- Държавната компания на Египет GASC е закупила 60,000 тона соево масло.