Зърно Акценти 01.03.2021

Според данни на Oil World, през януари 2021 в Канада са преработени 916,000 тона канола, което е максимално ниво за този месец от годината.

- През февруари от руското пристанище Новоросийск са изнесени 1.454 млн. тона руско зърно, което е със 7.1% по-малко от януари и с 27.6% повече от февруари 2020. Експортирани са 1.365 млн. тона пшеница (+6.9% от януари и +36.8% от февруари 2020). Експортирани са 76,863 тона ечемик и 11,650 тона царевица.

- Според уточнени данни на Росстат, през 2020 зърнената реколта в Русия достига 133.465 млн. тона, в т.ч. пшеница 85.896 млн. тона, 20.939 млн. тона ечемик и 13.879 млн. тона царевица.

- Според данни на AHDB, през 2020/21 пшеничната реколта във Великобритания е била 9.7 млн. тона, което е минимално ниво за последните 40 години. През 2019/20 реколтата е била 16.2 млн. тона. Реколтата от ечемик е 8.1 млн. тона (8), което е максимално ниво от 1988 до сега.

- В петък фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 4,500 контракта царевица, 3,750 контракта соя и 7,000 контракта пшеница.

Според оценка на EIA, през 2020 в САЩ са произведени 2.43 млн. тона биодизел, което е с 5% повече от предходната година – 2.31 млн. тона. Основна суровина е соевото масло, чието производство е 3.8 млн. тона (3.3). През януари 2021 в САЩ са произведени 357,000 тона биодизел (586,000 тона през декември и 394,000 тона през януари 2020).

- Според данни на Oil World, през януари 2021 в Канада са преработени 916,000 тона канола, което е максимално ниво за този месец от годината. Резултатът е с 11,000 тона повече от предходния месец и със 7% повече от януари 2020. През първите 6 месеца на сезона преработката достига 5.29 млн. тона (+4%). В същото време преработката на соя намалява до 142,000 тона за месеца (153,000 и 162,000), а от началото на сезона 879,000 тона (897,000).

- През януари 2021 в Бразилия са внесени 643,901 тона пшеница, което е с 0.6% по-малко от януари 2020. Над 90% от доставките са от Аржентина. През 2020 в Бразилия са импортирани 6.16 млн. тона пшеница, от които 74% от Аржентина.

- Египетските фермери са засели 1.44 млн. хектара с пшеница (1.43 млн. хектара през 2020), което е под планираното от правителството – 1.47 млн. хектара. Жътвата се провежда в периода април – юни.

- Според данни на МРОС, през 2020 от Малайзия са изнесени 17.37 млн. тона палмово масло, което е с 5.97% по-малко от 2019.

- Според прогноза на мексиканската консултантска компания GCMA, през 2020/21 вносът на царевица в Мексико ще нарасне до 17.5 млн. тона (16.1 млн. тона през 2019/20). Реколтата от културата в страната ще бъде 27.1 млн. тона (27.4).