Зърно Акценти 26.02.2021

През текущата седмица цените на австралийската белозърнеста пшеница премиум клас в Югоизточна Азия се котираше на нива 318 – 320 USD/тон C&F при 310 USD/тон няколко седмици по-рано.

- Според прогноза на ПроЗерно, в следствие експортните мита наложени при износа на зърно от Русия, износът на пшеница ще спадне с 4 млн. тона спрямо първоначалните очаквания до 36 – 37 млн. тона или в най-лошия случай 33 – 34 млн. тона, а на царевица с 1 млн. тона. В началото на февруари от Русия са изнесени 2.9 млн. тона пшеница, след въвеждане на митото от 25 EUR/тон износът спада до 400,000 тона, а след 1.03.2021 при мито 50 EUR/тон ще бъде около 0.

- Според данни на FranceAgriMer, към 22.02.2021 в добро и отлично състояние във Франция се намират 86% от посевите с мека пшеница (86% седмица по-рано и 64% година по-рано). В добро и отлично състояние от посевите с дурум се намират 88% (89% и 67%), а от ечемик 83% (83% и 63%). От пролетния ечемик са засети 20% от планираните площи (+3% за седмицата и 28% през 2020).

- През изминалата седмица експортните продажби на соя от САЩ намаляват до 168 хил. тона, което е най-ниско ниво от началото на сезона. Очакванията са били за продажби 200,000 – 800,000 тона. Най-големи купувачи са били Холандия 139,100 тона, Япония 77,700 тона, Германия 75,200 тона, Бангладеш 58,200 тона и Испания 57,500 тона. Неизвестен купувач се отказва от по-рано закупени количества – 300,800 тона. Китай е закупил само 70,800 тона соя от реколта 2021/22.

- Според изявление на МЗ на Китай, през 2021 площите с царевица в страната ще бъдат разширени с 667,000 хектара основно в североизточните части на страната. Избират се райони с добър потенциал за производство и преработка на продукцията. Целта е да се достигне високо и стабилно производство на царевица в страната. През 2021 се планира в сеитбооборот да бъдат въведени 3.3 млн. хектара замърсени земи и 2.7 млн. хектара необработваеми.

- През текущата седмица цените на австралийската белозърнеста пшеница премиум клас в Югоизточна Азия се котираше на нива 318 – 320 USD/тон C&F при 310 USD/тон няколко седмици по-рано. Австралийската стандартна пшеница се предлага при цени 314 USD/тон C&F, а твърдата пшеница 325 USD/тон C&F. Пшеницата нова реколта от Черноморски регион с доставка през август се котира в югоизточна Азия на цени 280 USD/тон C&F. След приспадане на фрахта и разходите до ниво FOB, цената на пшеницата от производител в България трябва да бъде 330 – 340 BGN/тон, което е и цена на зелено сега.

- От Европейската комисия са повишили прогнозата си за износа на пшеница от ЕС през 2020/21 с 1 млн. тона до 27 млн. тона и 36.9 млн. тона през 2019/20. Крайните запаси ще бъдат 9.5 млн. тона, което е с 0.4 млн. тона по-малко от 2019/20. Вносът на пшеница ще бъде 2.4 млн. тона (-400,000). Импортът на царевица ще достигне 16.5 млн. тона (-2) при намаление на вътрешното потребление с 1 млн. тона. Така крайните запаси от царевица ще бъдат 19.1 млн. тона (-1). Вносът на рапица ще бъде 6 млн. тона (+0.5).

- Периодичното поскъпване на палмовото и соево масла доближиха плътно слънчогледовото масло в Украйна до цена 1,500 USD/тон FOB.

- На 25.02.2021 Филипините са провели търг за покупка на 75,000 тона фуражна пшеница с доставка април – юни и 70,000 тона мелничарска пшеница с доставка през юни. Както и на предходния цените са оценени като високи е покупка не е направена.