От IGC повишиха прогнозата си за показателите на световния пшеничен баланс за 2020/21

В своя февруарски отчет анализатори от IGC са повишили прогнозата си за световната пшенична реколта през 2020/21 до 772.8 млн. тона (768 млн. тона през януари и 762 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в ЕС ще достигне 123.4 млн. тона (123.1 и 155), Русия 85.3 млн. тона (84.5 и 73.6), Австралия 33.3 млн. тона (31.2 и 15.2), Аржентина 17.2 млн. тона (17 и 19.8), Казахстан 14.3 млн. тона (12.4 и 11.5).

Световният пшеничен експорт ще бъде 187.8 млн. тона (186.8 и 184.1), в т.ч. Австралия 20.5 млн. тона (+0.5), Канада 26.5 млн. тона (+1), ЕС 27.9 млн. тона (+1.9), Казахстан 7.4 млн. тона (+0.4), Индия 1.6 млн. тона (+0.6).

Вносът на пшеница в Китай ще достигне 9.6 млн. тона (+1.5).

Крайните запаси от пшеница в света ще бъдат 294.5 млн. тона (293.5 и 278), в т.ч. Русия 12.8 млн. тона (12 и 9), Казахстан 1.6 млн. тона (1.2 и 0.6), Австралия 7.5 млн. тона (7.1 и 3.7), Аржентина 1.8 млн. тона (1.2 и 1.9), САЩ 22.8 млн. тона (23.5 и 28), ЕС 10 млн. тона (10.8 и 14.2), Индия 28 млн. тона (29 и 24.3), Канада 6 млн. тона (6.4 и 5.5).

Реколтата от пшеница в света през 2020/21 остава без промяна от 790 млн. тона.