IGC повиши прогнозата си за световното производство на царевица

В своя февруарски отчет анализатори от IGC повишиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21 до 184.4 млн. тона (182.9 и 173.6).

Световната царевична реколта ще бъде 1.134 млн. тона (1.133 и 1.125).

Износът от САЩ ще достигне 69 млн. тона (+2), Бразилия 35.5 млн. тона (+0.5), ЕС 2.2 млн. тона (-0.3), Украйна 24 млн. тона (-0.5).

Вносът на царевица в Китай ще бъде 23 млн. тона (15), а в ЕС 15.1 млн. тона (17.9).

Крайните запаси от царевица в света ще достигнат 268 млн. тона (-0.4 и 297.4), в т.ч. САЩ 36.2 млн. тона (37.7 и 48.8), ЕС 4.9 млн. тона (5.6 и 7.2), Бразилия 6.8 млн. тона (6.6 и 8.2), Украйна 2.1 млн. тона (1.9 и 2.5).