Зърно Акценти 18.02.2021

Според прогноза на Agriculture and Agri-Food Canada, през 2021/22 производството на пшеница в Канада ще бъде 32.7 млн. тона, което е с 1 млн. тона по-малко от предходната оценка и 35.2 млн. тона през 2020/21.

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 2,000 контракта соя и 9,000 контракта пшеница. При царевицата търговията е била неутрална.

- Според прогноза на Agriculture and Agri-Food Canada, през 2021/22 производството на пшеница в Канада ще бъде 32.7 млн. тона, което е с 1 млн. тона по-малко от предходната оценка и 35.2 млн. тона през 2020/21. Експортът е понижен с 1 млн. тона до 24 млн. тона (26.5). Вътрешното потребление на пшеница ще бъде 8.4 млн. тона (-0.1). Реколтата от ечемик ще достигне 10.6 млн. тона (+1.1 и 10.7), от канола 20.2 млн. тона (+0.3 и 18.7).

- Според данни на Oil World, през януари производството на соево масло в САЩ е било 1.04 млн. тона при 1.01 млн. тона през декември и 0.98 млн. тона през януари 2020. Запасите от соево масло нарастват до 1.06 млн. тона (1.01 и 1.07), а износът до 15,000 тона (11,000 и 6,000). Производството на соев шрот е 4.22 млн. тона (4.12 и 4.01), вътрешното потребление 3.1 млн. тона (2.95 и 3.12), а експортът 1.18 млн. тона (1.31 и 0.98). През периода октомври – януари производството на соево масло е било 4.09 млн. тона (3.82), а на соев шрот 16.65 млн. тона (15.66).

- Пакистан търси да закупи 300,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.

- Тунис е обявил търг за покупка на 92,000 тона твърда мелничарска пшеница, 100,000 тона мека мелничарска пшеница и 100,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка 15.03 – 25.04.2021.

- Правителството на Малайзия е удължило действието на експортното мито от 8% при износа на палмово масло.

- На 17.02.2021 Йордания е закупила 60,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход, най-вероятно румънска, с цена 272 USD/тон и доставка през първата половина на септември.

- Група частни филипински компании са провели търг за покупка на 145,000 тона мелничарска и фуражна пшеница. Цените са били над 300 USD/тон, което купувачите смятат за много високи и са анулирали търга.