Зърно Акценти 16.02.2021

Предвид силните и продължителни студове в САЩ и липсата на снежна покривка на голяма част от посевите в пшеничния пояс на страната се очакват щети до пълна гибел до 10% от посевите с мека пшеница и до 15% от посевите с твърда пшеница.

- През 2020 площите със зимна пшеница в САЩ са 6.714 млн. хектара, което е с 4.8% повече от предходната година, 1.08 млн. хектара ечемик (+3.2%), със зимна рапица 1.012 млн. хектара (-21.9%).

- Според оценка на AgRural, към 12.02.2021 в Бразилия са ожънати 9% от площите със соя при 3.8% седмица по-рано и 16% година по-рано.

- Според прогноза на Руския зърнен съюз, за периода до 01.07.2021 износът на зърно от Русия ще бъде доста под квотата от 17.5 млн. тона, а именно 15.4 млн. тона, в т.ч. пшеница 10 млн. тона, ечемик 2 млн. тона и царевица 2.5 млн. тона.

- Към края на януари 2021 запасите от слънчоглед в земеделските организации на Русия са 1.248 млн. тона, което е с 34% по-малко от 2020.

- През седмицата 8 – 14 февруари от ЕС са изнесени 195,600 тона мека пшеница при 405,200 тона седмица по-рано. От Полша са експортирани 105,600 тона пшеница, от Латвия 68,200 тона. През периода 1.07.2020  -14.02.2021 износът достига 16.24 млн. тона, в т.ч. за Алжир 16.24 млн. тона, Саудитска Арабия 1.67 млн. тона, Китай 1.63 млн. тона, Нигерия 1.33 млн. тона и Мароко 1.02 млн. тона.

- От началото на сезона до сега в ЕС са внесени 9,17 млн. тона соя (+4% спрямо предходния сезон), 4.3 млн. тона рапица (-2%), 702,900 тона слънчоглед (+8%). Соята е доставена от САЩ 4.43 млн. тона, Бразилия 2.87 млн. тона, Канада 1.35 млн. тона, Украйна 232,500 тона. Рапицата е доставена от Украйна 2.2 млн. тона и Канада 1.35 млн. тона, а слънчогледа от Русия 274,200 тона, Молдова 166,400 тона и Украйна 120,400 тона. Най-големи купувачи на соя и рапица е Нидерландия съответно 2.6 млн. тона и 1.1 млн. тона, а на слънчоглед България 392,900 тона.

- От Strategie Grains са повишили прогнозата си за износа на мека пшеница от ЕС и Великобритания през 2020/21 с 1 млн. тона до 26.1 млн. тона. Експортът на ечемик нараства с 0.4 млн. тона до 7.5 млн. тона.

- От ABARES са повишили оценката си за пшеничната реколта в Австралия до 33.34 млн. тона, което е нов рекорд за страната. Предходното най-добро постижение е 31.8 млн. тона постигнато през 2016/17. Реколтата от ечемик е 13.1 млн. тона – също нов рекорд при стар 13.4 млн. тона от 2016/17.

- През първата половина на февруари износът на палмово масло от Малайзия нараства до 530,540 тона, което е с 27.4% повече от предходния месец. За ЕС са изнесени 153,780 тона масло (134,590), за Китай 72,260 тона (53,050), за Индия 71,670 тона (56,190).