ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ЯНУАРИ 2021 г

 

                  ПШЕНИЦА      

          2020/2131.01.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 290 000

2. Производство

 4 626 318

3. Внос и вътреобщн. доставки

 10 186

Общо предлагане

 4 926 504

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 991 650

1.1 За човешка консумация

 418 900

1.2. За фураж

 262 600

1.3. За семена

 265 000

1.4. Индустриална употреба

 45 150

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 779 187

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 021 610

2.2. Износ за трети страни

 757 577

Общо потребление

  2 770 837

III. Запаси, тона

 2 155 667

                  ЕЧЕМИК

            2020/2131.01.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 10 000

2. Производство

 560 037

3. Внос и вътреобщн. доставки

 89

Общо предлагане

 570 126

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 175 750

1.1. За производство на пиво

 50 200

1.2. За фураж

 100 550

1.3. За семена

 25 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 209 852

2.1. Вътреобщностни доставки

 21 026

2.2. Износ трети страни

 188 646

Общо потребление

 385 602

III. Запаси, тона  184 524
 
 

                   РАПИЦА

            2020/2131.01.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 2 600

2. Производство

 257 614

3. Внос и вътреобщн. доставки

 38 905

Общо предлагане

 299 119

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  68 620

1.1. За масло и биодизел

 68 620

2. Износ и вътреобщн. доставки

 178 631

2.1. Вътреобщностни доставки

 178 588

2.2. Износ трети страни

 43

Общо потребление

 247 251

III. Запаси, тона

 51 868

                 ЦАРЕВИЦА

             2020/21 – 31.01.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 400 000

2. Производство

 2 826 096

3. Внос и вътреобщн. доставки

 12 786

Общо предлагане

 3 238 882

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  652 650

1.1. За храна и инд. употреба

 436 600

1.2. За фураж

 216 050

2. Износ и вътреобщн. доставки

 502 961

2.1. Вътреобщностни доставки

 267 756

2.2. Износ трети страни

 235 205

Общо потребление

 1 155 611

III. Запаси, тона

 2 083 271

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2020/21 – 31.01.2021 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 135 000

2. Производство

 1 643 706

3. Внос и вътреобщн. доставки

 399 944

Общо предлагане

 2 178 650

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  786 050

1.1. За слънчогледово масло

 582 500

1.2. За белен слънчоглед

 203 550

2. Износ и вътреобщн. доставки

 93 635

2.1. Вътреобщностни доставки

 51 237

2.2. Износ трети страни

 42 398

Общо потребление

 879 685

III. Запаси, тона

 1 298 965