USDA остави без промяна световното производство на соя през 2020/21

В своя февруарски доклад анализаторите от USDA са понижили прогнозата си за крайните запаси от соя в света с 0.95 млн. тона до 83.36 млн. тона и 95.39 млн. тона за 2019/20.

Началните запаси са понижени с 0.54 млн. тона до 94.85 млн. тона.

Световната реколта остава без промяна от 361.1 млн. тона (361 и 336.5), в т.ч. Бразилия 133 млн. тона, САЩ 112.5 млн. тона, Аржентина 48 млн. тона.

Вносът на соя в Китай ще бъде 100 млн. тона (100 и 98.5).

Експортът от Бразилия ще бъде 85 млн. тона (85 и 92.1), САЩ 61.2 млн. тона (60.7 и 45.8), Аржентина 7 млн. тона (7 и 10).