Зърно Акценти 20.01.2021

Вчера фондовете в Чикаго са били нето продавачи на 25,000 контракта царевица, 20,000 контракта соя и 2,500 контракта пшеница.

- През 2020 от САЩ за Китай са доставени 25.89 млн. тона соя при 16.94 млн. тона през 2019. През декември в Китай са внесени 5.84 млн. тона соя от САЩ (3.09) и от Бразилия 1.18 млн. тона (4.83). За 2020 общите доставки на соя в Китай от Бразилия са били 64.28 млн. тона (+11.46%). За цялата 2020 импортът достига 100.33 млн. тона.

- От Oil World са повишили прогнозата си за соевата реколта в Бразилия с 1 млн. тона спрямо предходната оценка до 129 млн. тона. През 2019 реколтата е била 126.7 млн. тона.

- От Soybean And Corn Advisor са потвърдили прогнозата си за соева реколта в Бразилия от 128 млн. тона.

- Според данни на Oil World, през декември световният износ на соево масло достига 325,000 тона при 593,000 тона година по-рано. Експортът от Аржентина е бил 140,000 тона (408,000), от Бразилия 21,000 тона (38,000), от САЩ 100,000 тона (84,000).

- Транспортният съюз на Аржентина е обявил стачка с искания за понижение на данъци и такси върху транспортния бизнес. За 19.01.2021 потока от камиони в пристанище Росарио е намаля с 88% до 294 броя посещения.

- Австралийската CBH е експортирала от Австралия 35,000 тона пивоварен ечемик за Мексико. Износителите от Австралия възлагат надежди на мексиканския пазар след обтягането на отношенията с Китай.

- Според прогноза на Русагротранс, през януари от Русия ще бъдат изнесени 3.5 млн. тона зърно, в т.ч. пшеница 3 млн. тона. Предвид въвеждането на експортно мито през февруари се очакват спад на износа с 50%. Вътрешния пазар на пшеница е слабо активен. Цените в южните части на страната са нараснали предвид повишените международни цени.

- На 19.01.2021 котировките на палмовото масло в Малайзия са се понижили предвид слабия износ и спада при цената на соята и другите масла по света. През периода 1 – 20 януари от Малайзия са експортирани 632,827 тона палмово масло, което е с 41.1% по-малко от същия период на декември.

- Група тайвански компании MFIG са закупили 65,000 тона фуражна царевица от САЩ при цена 286.11 USD/тон C&F и доставка 24.03 – 12.04.2021.

- На 19.01.2021 Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с произволен произход, цена 262 USD/тон и доставка 1 – 15 юли.

- Части вносители от Филипините са закупили 100,000 тона фуражна пшеница и 80,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка април – май. Най-вероятно обаче офертите за продажба са отхвърлени поради високи цени, които надвишават 300 USD/тон C&F.