USDA: Перспективите пред световната соева реколта 2020/21 се влошават

В своя януарски отчет анализатори от USDA са понижили прогнозата си за световната реколта от соя през 2020/21 до 361 млн. тона (362 млн. тона през декември и 336.5 млн. тона през 2019/20).

Реколтата от соя в САЩ е 112.5 млн. тона (113.5 и 96.6), Аржентина 48 млн. тона (50 и 48.8), Китай 19.6 млн. тона (17.5 и 18.1), Бразилия 133 млн. тона (133 и 126).

Световните крайни запаси от соя намаляват до 84.3 млн. тона (85.6 и 95.4), в т.ч. Аржентина 25.6 млн. тона (27.6 и 26.8), САЩ 3.8 млн. тона (4.7 и 14.3), Китай 28.6 млн. тона (26.8 и 26.8).

Световният износ на соя ще достигне 166.8 млн. тона (+0.5 и 165.4).