На 12.01.2021 Египет проведе търг за покупка на пшеница и се отказа от сделка поради високи цени

На 12.01.2021 зърнената компания на Египет GASC е провела търг за покупка на мека мелничарска пшеница с доставка 18.02 – 05.03.2021.

Поради високи предложени цени сделка не е сключена.

 

На търга са били подадени следните предложения:

- Две оферти за продажба на френска пшеница с цени FOB 293.86 – 297.75 USD/тон + фрахт 19.45 USD/тон, общо 313.31 – 317.20 USD/тон C&F.

- Една оферта за продажба на румънска пшеница с цена FOB 292.97 USD/тон + фрахт 13.65 USD/тон, общо 306.62 USD/тон C&F.

- Една оферта за продажба на руска пшеница с цена FOB 315.00 USD/тон + фрахт 14.27 USD/тон, общо 329.27 USD/тон C&F.

 

През последните седмици цените на пшеницата рязко се повишиха и от GASC не могат да приемат действителността от веднъж. Вероятно нов търг ще има обявен за следващата седмица. Предвид предложените цени, стойността на пшеницата от производител в България ще бъде 400 – 410 BGN/тон.