USDA продължава да понижава прогнозата за световната царевична реколта през 2020/21

В своя декемврийски отчет анализатори от USDA са понижили прогнозата си за царевичната реколта в света през 2020/21 до 1,144 млн. тона от 1,145 млн. тона през ноември и 1,116 млн. тона през 2019/20.

Реколтата в ЕС ще достигне 63.7 млн. тона (64.2 млн. тона месец по-рано), Аржентина 49 млн. тона (50), Канада 13.6 млн. тона (14), Украйна 29.5 млн. тона (+1).

Световният износ на царевица ще бъде 184.6 млн. тона (183.5 и 175), в т.ч. Бразилия 40 млн. тона (39 и 34.2), Украйна 24 млн. тона (22.5 и 28.9), Аржентина 33 млн. тона (34 и 39.9), ЕС 2.2 млн. тона (2.5 и 4.8).

Импортът на царевица през сезона в Китай ще бъде 16.5 млн. тона (13 и 7.6), ЕС 10.5 млн. тона (11 и 10.4) и Египет 10.5 млн. тона (11 и 10.4).

Крайните запаси от царевица в света ще бъдат 289 млн. тона (291.4 и 303.4), в т.ч. Бразилия 7.5 млн. тона (8 и 5) и ЕС 7.3 млн. тона (7.3 и 7.2).