Ход на жътвата в Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за Русия и Украйна

 

                РУСИЯ 
  27.11.2020 млн. дка млн. т кг/дка
пшеница 2020 289 99.8% 88.1  305
2019 275 77.6  282
ечемик 2020 83  99.4% 22.2  269
2019 85 21.5  253
царевица 2020 25  93.7% 13.8  542
2019 20 12.3  607
слънчоглед 2020 83  99.0% 13.2  160
2019 77 14.3  185
рапица 2020 14  99.1% 2.7  189
2019 14 2.20  157
соя 2020 27  97.0% 4.4  165
2019 26 4.29  166
              УКРАЙНА
  26.11.2020 млн. дка млн. т кг/дка
царевица 2020 50.2 92% 26.3  523
2019 47.9 96% 34.0  710
слънчоглед 2020 63.7 100% 13.1  206
2019 58.1 99% 14.6  251
соя 2020 13.3 99% 2.74  206
2019 15.7 99% 3.68  234