Зърно Акценти 26.11.2020

От СовЕкон повишават оценката си за износа на пшеница от Русия през 2020/21 с 1 млн. тона спрямо предходната оценка до 40.8 млн. тона.

Пшеница

- От СовЕкон повишават оценката си за износа на пшеница от Русия през 2020/21 с 1 млн. тона спрямо предходната оценка до 40.8 млн. тона. Новата прогноза е със 100,000 тона под рекорда от 2017/18. Прогнозите за износа на ечемик и царевица са понижени с 300,000 тона до съответно 4.9 млн. тона и 3.9 млн. тона. Общият износ на зърно от Русия ще бъде 51.2 млн. тона. Повишена е и оценката за руската пшенична реколта с 900,000 тона до 85.3 млн. тона.

- Според данни на IHS Markit Agribusiness площите със зимна пшеница в САЩ през 2020/21 са 31.5 млн. акра, което е с 3.6% повече от 2019/20 – 30.4 млн. акра. За първи път през последните 8 години площите със зимна пшеница нарастват. Ръстът се дължи на силното експортно търсене. От началото на сезона Китай е закупил 1.7 млн. тона пшеница при само 194,060 тона година по-рано. От USDA очакват общите площи с пшеница в САЩ да достигнат 46 млн. тона (44.3).

- Бразилия обяви квота за безмитен внос на 750,000 тона пшеница от страни извън Mercosur за периода 18.11.2020 – 17.11.2021.

 

Зърно

- От МЗ на Украйна понижават прогнозата си за зърнената реколта в страната до 65 млн. тона при 68 млн. тона в предходната оценка и 75.2 млн. тона през рекордната 2019.

- Турция е закупила на търг 350,000 тона царевица с цена 245.30  -250.90 USD/тон C&F и доставка през януари. Закупени са и 155,000 тона фуражен ечемик с цена 226.40 USD/тон C&F и доставка през декември.

- Тунис е закупил 75,000 тона дурум с цена 366.49 – 370.29 USD/тон, 92,000 тона мека пшеница с цена 275.49 – 276.89 USD/тон и 75,000 тона ечемик с цена 237.97 – 240.77 USD/тон, всички цени при условия C&F и доставка декември - януари.

- Асоциацията на тайландските производители на фуражи е закупила 60,000 тона фуражна пшеница с цена 282.50 USD/тон C&F и 79,000 тона фуражен ечемик с цена 235 – 236 USD/тон C&F, произволен произход и доставка февруари - март.

 

Маслени култури и растителни масла

- От началото на сезона вносът на слънчоглед в ЕС нараства с 63% като основни вносители са били Румъния и България. Най-голям доставчик с дял от 36% е Русия следвана от Молдова 24%. В края на октомври Турция понижава импортното мито за слънчогледа до 0% и се надява на общ внос за сезона от 850,000 тона.

- Според данни на Европейската комисия, през седмицата 15 – 22 ноември вносът на рапица в ЕС достига 6,700 тона при 78,600 тона седмица по-рано. Това е минимално седмично ниво от началото на сезона. От началото на 20/21 вносът достига 2.6 млн. тона при 3.2 млн. тона година по-рано. Най-голям доставчик е Украйна с 1.7 млн. тона (65% от общия обем).

- През периода 25.11.2020 – 30.06.2021 вносът на слънчогледово масло в Турция ще се облага с мито от 3% от цената C&F + 60 EUR/тон. От 01.07.2021 митото ще бъде 3% C&F + 280 EUR/тон. По-рано митото беше 36%.