Ход на жътвата в Русия и Украйна

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за Русия и Украйна

 

                РУСИЯ 
  20.11.2020 млн. дка млн. т кг/дка
пшеница 2020 289 99.8% 88.1  305
2019 275 77.6  282
ечемик 2020 83  99.4% 22.2  269
2019 85 21.5  253
царевица 2020 25  90.6% 13.3  537
2019 20 12.3  607
слънчоглед 2020 83  98.9% 13.2  159
2019 77 14.3  185
рапица 2020 14  99.1% 2.7  189
2019 14 2.20  157
соя 2020 26  94.6% 4.3  165
2019 26 4.29  166
              УКРАЙНА
  20.11.2020 млн. дка млн. т кг/дка
царевица 2020 47.1 86% 24.5  520
2019 46.3 88% 32.7  708
слънчоглед 2020 63.6 100% 13.0  205
2019 58.1 99% 14.5  250
соя 2020 13.0 97% 2.68  206
2019 15.7 99% 3.67  234