Зърно Акценти 20.11.2020

През първата половина на сезона доставките на френска пшеница за Китай ще бъдат 1.6 млн. тона, което е изнесеното количество за цялата 2019/20.

Последни новини

- През първата половина на сезона доставките на френска пшеница за Китай ще бъдат 1.6 млн. тона, което е изнесеното количество за цялата 2019/20. През втората половина на сезона се очакват износ в това направление на още 1 – 1.1 млн. тона пшеница. Износът на френска пшеница извън ЕС за сезона ще бъде под 7 млн. тона при 13.5 млн. тона през 2019/20. През втората половина на сезона експортният потенциал ще бъде 3.3 млн. тона основно разпределен между Китай и Алжир.

- Националния съвет по енергийна политика на Бразилия е разрешил използването на вносно  масло за производството на биодизел. Решението ще увеличи предлагането на соево масло в страната и ще понижи цената му. Търговците обаче са на друго мнение, което е свързано с оставащо напрежение придадено от световните пазари.

- Според данни на МЗ на Бразилия, през 2020/21 соевата реколта в страната ще бъде 126.8 млн. тона, което е със 7.3 млн. тона повече от 2019/20. Вносът на соя ще бъде 0.6 млн. тона (0.1), износът 83 млн. тона (-9.1), вътрешното потребление 45.5 млн. тона (+0.7), крайните запаси 1.1 млн. тона (-1.2).

- Държавната компания на Китай Cofco е подписала договор за доставка на зърно, растителни масла и други храни на стойност над 10 милиарда USD. Доставчици ще са Франция, Казахстан, Русия, Украйна, Камбоджа, Лаос и други.

- От най-големият производител на палмово масло в Малайзия FGV Holdings Bhd очакват по-малко производство на продукта в страната през четвъртото тримесечие на 2020 в следствие на неблагоприятни природни условия и недостига на работна ръка.

- През септември от Индонезия са изнесени 2.76 млн. тона нерафинирано палмово масло при 2.68 млн. тона през август.

- На 18.11.2020 група преработватели от Тайланд са закупили 34,000 тона австралийски фуражен ечемик при планирани 123,700 тона с цена 238 USD/тон C&F и доставка през януари. Отказана е покупката на 162,000 тона фуражна пшеница и доставка януари – март.