Зърно Акценти 17.11.2020

Според прогноза на Oil World, през втората половина на сезона вносът на рапица в ЕС ще достигне рекордните 3.1 – 3.2 млн. тона.

Пшеница

- През седмицата 9 – 15 ноември износът на зърно от руското пристанище Новоросийск е бил 552,674 тона, което е с 86.3% повече от предходната седмица и с 92.6% повече от предходния сезон. Експортирани са 494,374 тона пшеница и 58,300 тона ечемик.

 

Зърно

- Към 12.11.2020 в Украйна са прибрани 12.9 млн. тона слънчоглед от 99% от площите. Прибраната царевица е 21.4 млн. тона от 78% от площите. За царевицата прогнозата за общата реколта остава ниска - 27.4 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Франция, през 2020 реколтата от мека пшеница във Франция е 29.098 млн. тона, което е с 26.4% по-малко от 2019 и с 18.5% под средното ниво за последните 5 години. Реколтата от твърда пшеница е 1.298 млн. тона (-17.1% и -27.7%), от ечемик 10.501 млн. тона (-23.5% и -13.2%), от царевица 13.488 млн. тона (+5.7% и +4.2%), от рапица 3.255 млн. тона (-7.6% и -31.9%).

- Турция търси да закупи 350,000 тона фуражна царевица и 155,000 тона фуражен ечемик с произволен произход.

- Саудитска Арабия е закупила 730,000 тона фуражен ечемик най-вероятно с произход Австралия и Черноморски регион. Доставките ще се осъществят през февруари.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни на АПК – Информ, през септември износът на слънчогледово масло от Русия достига 112,000 тона, което е със 76% по-малко от август и е минимално месечно ниво от ноември 2018 до сега. Доставките за Иран са били 20,000 тона, а за Китай 16,000 тона.

- Според прогноза на Oil World, през втората половина на сезона вносът на рапица в ЕС ще достигне рекордните 3.1 – 3.2 млн. тона. Това ще се случи на фона на ограничено предлагане на рапица в ЕС и намаляване вноса от Украйна през първата половина на 2020/21. Доставките от Австралия ще нараснат до 1.92 млн. тона при 0.86 млн. тона през 2019/20. Доставките от Канада ще достигнат 2.06 млн. тона (2.03). За цялата 2020/21 от Украйна ще бъдат внесени 2.17 млн. тона рапица (2.87). За цялата 2020/21 импортът на рапица в ЕС ще бъде 6.33 млн. тона (5.98)

- През седмицата 30.10 – 05.11.2020 износът на соя от САЩ достига рекордно седмично ниво от 3.21 млн. тона. Седмичните продажби обаче са най-ниските от началото на сезона 1.47 млн. тона.

- Бразилските фермери са продали 71.8 млн. тона това соя от нова реколта или 53% от очакваното количество. Сега в страната протича сеитбата на културата. Продажбите са рекордно високи предвид високите цени на продукцията.

- Анализатори от AgRuaral изключват възможността за рекордна реколта от соя в бразилския щат Мато Гросо. Поради засушаването част от вече засетите площи се пресяват. Преди време прогноза на правителството сочеше реколта от соя в щата от 37 млн.тона, а обща реколта за страната 135 млн. тона. Намалени са и площите със зърнени  и маслени култури под първоначално очакваните нива.

- Според данни на AmSpec Agri Malaysia, през първата половина на ноември износът на палмово масло от Малайзия намалява с 12% спрямо предходния месец до 673,900 тона (763,700). През октомври експортът е бил 1.7 млн. тона (1.6).

- През 2019/20 вносът на растителни масла в Индия намалява с 13% спрямо 2018/19 до 13.5 млн. тона. Редукцията е поради затворени заведения за обществено хранене.