USDA значително понижи оценката си за световните реколта и запаси от царевица през 2020/21

Анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21 до 1,14 млн. тона (-14 и 1,11).

Реколтата в ЕС ще бъде 64.2 млн. тона (66.1 млн. тона в предходната оценка и 66.7 млн. тона през 2019/20), Русия 14 млн. тона (15 и 14.2), Украйна 28.5 млн. тона (36.5 и 35.8), САЩ 368.5 млн. тона (373.9 и 345.9), ЮАР 16 млн. тона (14 и 16).

Световният износ на царевица ще бъде 183.4 млн. тона (+8 и 175.1), в т.ч. Украйна 22.5 млн. тона (-8 и 29.1) и САЩ 67.3 млн. тона (+8.2 и 45.2). Вносът на царевица в Китай ще достигне 13 млн. тона (+7 и 7.6), ЕС 20 млн. тона (-4 и 19), Иран 8 млн. тона (-1 и 7), Мексико 17.3 млн. тона (-1 и 16.5).

Крайните запаси през сезона ще бъдат 291.4 млн. тона (300.4 и 303.3), в т.ч. САЩ 43.2 млн. тона (-11.8 и 50.6), Китай 191.5 млн. тона (188.9 и 200.5).