Зърно Акценти 30.10.2020

Според данни на AgRural, към 23.10.2020 в Бразилия са засети 23% от планираните за соя площи (+15% за седмицата), 32% през миналата година и 34% средно за последните пет години.

Последни новини

- Към 29.10.2020 в Русия са ожънати 80 млн. декара със слънчоглед (95% от площите), прибрани са 12.5 млн. тона слънчоглед при среден добив 157 кг/декар. Ожънати са 21 млн. декара с царевица (75.2%), прибрани са 10.6 млн. тона царевица при среден добив 506 кг/декар. Със зимни култури са засети 186 млн. декара (96.8% от плана).

- Според данни на AgRural, към 23.10.2020 в Бразилия са засети 23% от планираните за соя площи (+15% за седмицата), 32% през миналата година и 34% средно за последните пет години. В Мато Гросо и Парана са засети 24.8% (64.5%) от площите и 32% (45%).

- Според прогноза на аташето на USDA в Аржентина, през 2020/21 пшеничната реколта в Аржентина ще достигне 17.4 млн. тона, което е с 1.6 млн. тона по-малко от предходната оценка – 19 млн. тона. Реколтата от царевица ще бъде 48 млн. тона, което е с 2 млн. тона по-малко от октомврийската оценка на USDA, а експортът 33 млн. тона (-1).

- Йордания е закупила 120,000 тона пшеница с доставка февруари – март и цени 279 – 279.9 USD/тон C&F.