Зърно Акценти 28.10.2020

В октомврийската си оценка анализатори от Oil World понижават прогнозата си за световната реколта от соя през 2020/21 до 366.7 млн. тона, което е с 2.9 млн. тона по-малко от септември, но с 28.4 млн. тона повече от реколтата през 2019/20.

Последни новини

- Към 27.10.2020 в Русия са ожънати 20 млн. декара (69.5% от площите) с царевица, прибрани са 10.1 млн. тона от културата при среден добив 504 кг/декар. Със слънчоглед са ожънати 79 млн. декара (93.1%), прибрани са 12.4 млн. тона слънчоглед при среден добив 157 кг/декар. Със зимни култури са засети 183 млн. декара (95.4% от плана).

- Според прогноза на Turkish Statistical Institute, през 2020/21 производството на пшеница в Турция ще бъде 20.5 млн. тона (+8%), от царевица 6.5 млн. тона (+8%) и от ечемик 8.3 млн. тона (+9%). Реколтата от слънчоглед ще се понижи с 2% до 2.1 млн. тона.

- През 2020 реколтата от слънчоглед в САЩ ще бъде най-голяма за последните пет години – 1.275 млн. тона, което е с 44% повече от 2019.

- През септември в Китай са внесени 7.25 млн. тона соя от Бразилия, което е със 51.4% повече от септември 2019. На второ място е САЩ с 1.17 млн. тона (-32.4%), а общия импорт на страната достига 9.8 млн. тона (+19.%). Ръстът е постигнат благодарение на добрия марж на преработката на соя във връзката със силното търсене на соев шрот от свиневъдите в Китай.

- През периода 1 – 25 октомври износът на палмово масло от Малайзия достига 1.4 млн. тона, което е със 7.1% повече от септември (1.3).

- През 2020 реколтата от царевица във Филипините ще достигне 8 млн. тона при 7.7 млн. тона през 2019.

- В октомврийската си оценка анализатори от Oil World понижават прогнозата си за световната реколта от соя през 2020/21 до 366.7 млн. тона, което е с 2.9 млн. тона по-малко от септември, но с 28.4 млн. тона повече от реколтата през 2019/20. Реколтата в САЩ ще бъде 116.1 млн. тона (-1.3), Бразилия 131.5 млн. тона (-1) Аржентина 50.5 млн. тона (-1), Канада 6.1 млн. тона (+0.2) и Китай 17.9 млн. тона (+0.2). Преработката на соя в света ще достигне 320.8 млн. тона (319.8 и +11.7), а крайните запаси 99.1 млн. тона при 104.6 млн. тона в предходната оценка.

- Според анализатори от Oil World, през 2020/21 реколтата от рапица в света ще бъде 63 млн. тона, което е с 0.9 млн. тона повече от септемврийската оценка и 1.4 млн. тона повече от 2019/20. Реколтата в ЕС ще достигне 17 млн. тона (+0.2 и -0.2), в т.ч. ръст за Полша и Чехия до 2.67 млн. тона и 1.25 млн. тона и снижение за Франция до 3.26 млн. тона. По-голяма реколта от рапица ще има в Канада 19.85 млн. тона и Австралия 3.54 млн. тона.