Ход на Жътвата в България, Русия и Украйна към 10.09.2020

Реколтирани площи, нажънати количества зърно и средни добиви за България, Русия и Украйна

10.09.2020

                БЪЛГАРИЯ  
  10.09.2020 млн. дка млн. тона кг/дка
пшеница 2020 11.760 100% 4.626  393
2019 11.316 100% 5.828  515
ечемик 2020 1.381 100% 0.560  406
2019 1.136 100% 0.537  473
царевица 2020 1.669 29% 0.735  440
2019 1.497 32.8% 1.01  675
слънчоглед 2020 6.297 77.8% 1.2221  194
2019 6.308 84.9% 1.457  231
рапица 2020 1.147 100% 0.258  225
2019 1.526 100% 0.401  263
                  РУСИЯ 
  10.09.2020 млн. дка млн. тона кг/дка
пшеница 2020 251 85.3% 80.1  319
2019 215 66.9  311
ечемик 2020 75 87.9% 20.6  275
2019 74 19.2  259
царевица 2020 1.707 5,9% 0.647  379
2019 2.352 1,111  472
слънчоглед 2020 9.872 11.6% 1.6  164
2019 9.104 2.1  230
рапица 2020 8.236 55.2% 1.7  203
2019 5.218 0.993  190
соя 2020 4,319 15,2% 0.761  176
2019 7.270  1,5  204

 

 

                 УКРАЙНА 
  10.09.2020 жътва млн. тона кг/дка
ечемик 2020 100% 8.786  369
2019 99.8% 9.032  371
пшеница 2020 99.9% 26.967  411
2019 99.2% 28.182  419
царевица 2020  0.5% 1.071  414
2019  1.4% 0.410  593
рапица 2020 99.9% 2.5535  229
2019 99.4% 3.1101  249
слънчоглед 2020 18.9% 1.9815  164
2019 25.8% 3.1404  208
соя 2020 9.2% 0.2179  176
2019 15.8% 0.5671  227