Зърно Акценти 16.09.2020

Според прогноза на Русагротранс, през септември от Русия ще бъдат изнесени 5.85 млн. тона зърно (нов рекорд за страната), в т.ч. 5.2 млн. тона пшеница, 600,000 тона ечемик и 100,000 тона царевица.

Пшеница

- В септемврийския се отчет анализатори от ABARES са повишили прогнозата си за износа на пшеница от Австралия през 2020/21 с 1.8 млн. тона спрямо предходната оценка до 16.3 млн. тона, което е с 60% повече от 2019/20 (10.1). Експортът на канола ще бъде 2.4 млн. тона (+0.2 и 1.7), а на ечемик 6.3 млн. тона (3.8).

- Според прогноза на Statistics Canad, през 2020 реколтата от пшеница в Канада ще бъде 34.1 млн. тона, което е с 1.4 млн. тона по-малко от оценката през август. Показателят ще е с 5.6% по-високо от този през 2019. Реколтата от канола ще бъде 19.4 млн. тона (-0.4%), от царевица 14 млн. тона (+4.7%), от ечемик 10.3 млн. тона (+4.7%), от соя 6.1 млн. тона (+1.5%).

- През първите два месеца на сезона (юли - август) Египет е увеличил импорта на пшеница с 40% спрямо 2019/20 до 2.4 млн. тона (1.72). От закупената пшеница 85.4% е с произход Русия.

- Йордания е обявила търг за внос на 120,000 тона мелничарска пшеница произволен произход.

- На 15.09.2020 Пакистан е провел търг за покупка на 170,000 тона мелничарска пшеница с доставка до 31.12.2020. На търга са получени четири предложения за продажба с цени 274 – 277 USD/тон C&F.

- Южнокорейската група SPC е обявила търг за покупка на 38,000 тона мелничарска пшеница от САЩ и Канада с доставка през първата половина на януари 2021.

 

Зърно

- Според прогноза на Русагротранс, през септември от Русия ще бъдат изнесени 5.85 млн. тона зърно (нов рекорд за страната), в т.ч. 5.2 млн. тона пшеница, 600,000 тона ечемик и 100,000 тона царевица. Настоящия рекорд от 5.77 млн. тона изнесено зърно, в т.ч. пшеница 4.9 млн. тона е поставен през август 2020. С тези темпове на износ на пшеница от страната, експортният потенциал на южните райони ще бъде почти изчерпан и ще се премине към доставки от центъра на страната. При влошаване на логистиката през зимата, цените FOB много бързо ще се повишат.

- От MARS са понижили прогнозата си за добивът от пролетен ечемик в ЕС през 2020 до 428 кг/декар (439 кг/декар в оценката през август и 402 средно за последните пет години), царевица 783 кг/декар (801 и 758 средно за последните пет години), слънчоглед 221 кг/декар (-7.5% и 225), соя 305 кг/декар (-0.3% и 294).

- Според данни на МЗ на Франция, през 2020 реколтата от зърно в страната ще бъде 59.306 млн. тона (-16.8% спрямо 2019 и -10.3% спрямо средното ниво за последните 5 години), в т.ч. пшеница 29.479 млн. тона (-25.5% и -16.5%), ечемик 10.98 млн. тона (-20.1% и -6.2%) и царевица 14.12 млн. тона (+10.7% и +0.9%).

- От началото на сезона до 13.09.2020 от ЕС са изнесени 6.07 млн. тона зърно, което е с 34% по-малко от 2019/20. Вносът достига 4.814 млн. тона (-20%). От ЕС са изнесени 3.575 млн. тона пшеница (-42%), а са внесени 593,678 млн. тона. Най-голям износител е Франция с дял от 32.5%. Ръстът на износа от Франция се дължи на големи покупки от страна на Китай. Вносът на царевица е бил 3.524 млн. тона (-22%).

- През миналата седмица цените на царевицата C&F в Азия достигнаха нивата от преди корона кризата. Към 09.09.2020 те са били на ниво 216.5 USD/тон, което отговаря на нивото от януари 2020. Причина за ръста е агресивното търсене от страна на Китай и намалението на потенциала на новата реколта в САЩ. Китай купува много царевица предвид намаляващите прогнози за реколтата в САЩ и щетите от природните бедствия в самата азиатска страна.

 

Маслени култури и растителни масла

- Цените на слънчогледовото масло в Черноморски регион се повишиха поради опасения за слаби реколти от слънчоглед в Украйна, Русия, Румъния и България. Сега цената на слънчогледовото масло е по-висока от тази на рапичното, което ес случва за първи път през последните 4 години. FOB цените на украинското слънчогледово масло достигнаха 980 – 990 USD/тон с доставка ноември – декември при 940 – 970 USD/тон седмица по-рано. Продавачите трудно се решават на сделка на физическия пазар, а по-скоро търгуват със стопове поради опасения за рязък спад на цените, но от друга страна преживяват стремителния ръст. През последните 3 седмици цените на маслото се повишиха с 250 USD/тон. Предлагането на масло CIF Мерсин (Турция) е с цена 1,000 USD/тон. Слънчогледовото масло се превърна в най-скъпото растително масло след като в Европа то надхвърли цените на рапичното масло. Политиката за задържане слънчогледа от фермерите, а също така и на маслото от преработвателите е една от причините за резкия ръст на цените. Анализатор смятат, че с напредването на жътвената кампания в Украйна и Русия пазарът моментно ще се насити и цените ще се понижат. Според данни на ПроЗерно (Русия), сега цените на слънчогледовото масло в FOB Русия са 940 USD/тон, което е най-високо ниво от 2012/13 до сега. Цените сега точно се намират на своето място предвид качеството на слънчогледовото масло сравнено със соевото масло.

- Според данни на Intertek Testing Services през периода 1 – 15 септември от Малайзия са изнесени 779,200 тона палмово масло и продукти от неговата преработка, което е с 12.2% повече от предходния месец – 694,400 тона. Най-големи клиенти са били Индия 215,900 тона (+200%), ЕС 166,200 тона (+13%), Китай 130,300 тона (-28%).