USDA повиши прогнозата си за световната пшенична реколта през 2020/21

Според прогноза на USDA, през 2020/21 световната пшенична реколта ще достигне 770.5 млн. тона (766 и 764), в т.ч. Австралия 28.5 млн. тона (26 и 15.2), Канада 36 млн. тона (34 и 32.3), ЕС 136.1 млн. тона (135 и 154.9), Аржентина 19.5 млн. тона (20.5 и 19.7).

Световният износ на пшеница ще бъде 189.1 млн. тона (187.6 и 199.1), в т.ч. Австралия 19 млн. тона (17.5 и 9.5), Канада 25 млн. тона (24.5 и 24.6), Аржентина 13.5 млн. тона (14 и 13.5).

Крайните запаси от пшеница в света ще достигнат 319.3 млн. тона (+2.5 и 299.7), в т.ч. Китай 163.6 млн. тона (162.6 и 151.6), Индия 31.1 млн. тона (30.7 и 23.9), Канада 6.4 млн. тона (5.5 и 5), Австралия 5.7 млн. тона (5.2 и 3.5).