Зърно Акценти 14.09.2020

Според данни на Oil World, сега цената на слънчогледовото масло в страните от ЕС достига 960 USD/тон, което е най-високо ниво за последните пет години, които е с 145 USD/тон по-високо от преди месец.

Последни новини

- Към 11.09.2020 в Русия са ожънати 376 млн. декара със зърнени култури (78.4% от площите) като са прибрани 111.8 млн. тона зърно при среден добив 297 кг/декар. С пшеница са ожънати 251 млн. декара (85.3%), прибрани са 80.1 млн. тона пшеница при среден добив 319 кг/декар. С ечемик са ожънати 75 млн. декара (87.9%), прибрани са 20.6 млн. тона ечемик при среден добив 275 кг/декар. С царевица са ожънати 1.71 млн. декара (5.9%), прибрани са 647,200 тона царевица при среден добив 379 кг/декар. Със слънчоглед са ожънати 9.87 млн. декара (11.6%), прибрани са 1.6 млн. тона слънчоглед при среден добив 164 кг/декар.

- Според данни на FranceAgriMer, към 07.09.2020 във Франция са ожънати 1% от площите с царевица. В добро и отлично състояние от посевите с културата се намират 60% от тях, което е с 1% по-малко от миналата седмица, като резултатът е на нивото от миналата година.

- Според данни на Oil World, сега цената на слънчогледовото масло в страните от ЕС достига 960 USD/тон, което е най-високо ниво за последните пет години, които е с 145 USD/тон по-високо от преди месец. Сега експерти прогнозират реколта от слънчоглед в Украйна от 15.8 млн. тона (-0.9), в Русия 13.8 млн. тона (-0.8), в Румъния 2.62 млн. тона (-0.2), в България 1.8 млн. тона (-0.1). Световната реколта от слънчоглед през 2020/21 ще бъде 53.98 млн. тона (-2.16 млн. тона спрямо август и 55.61 млн. тона през 2019/20). Резултатите обаче за България ще бъдат по-слаби от посоченото, т.е. подобен спад може да видим и за останалите страни.

- От Conab очакват соевата реколта в Бразилия да достигне 124.8 млн. тона при 119.7 млн. тона година по-рано. Реколтата от царевица ще бъде 102.5 млн. тона (+2%), в т.ч. втора царевична реколта от 75.1 млн. тона (+3%). Потреблението на царевица в Бразилия ще бъде 68.7 млн. тона (65), а експортът 34.5 млн. тона (41.1). Крайните запаси от царевица ще достигнат 10.4 млн. тона (+2%).

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, след падналите валежи в Аржентина, в централните и южни райони на страната са попълнени запасите от влага. Валежите са дали възможност за подновяване работите по полетата. Към 09.09.2020 в добро и отлично състояние се намират 22% от площите с пшеница при 17% седмица по-рано и 48% година по-рано. С културата са засети 65 млн. декара (66 млн. тона година по-рано).

- Според прогноза на Зърнената борса в Буенос Айрес, през 2020/21 площите със слънчоглед в Аржентина ще достигнат 14 млн. декара, които е с 1 млн. декара по-малко от предходната оценка. Преди това прогноза е била понижена с още 2 млн. декара. Показателят е с 16% по-малък от средното ниво за последните пет години. Към 09.09.2020 с културата са засети 13.1% от планираните площи.

- Анализатори от Австралия очакват пшенична реколта в страната през 2020/21 от 30 млн. тона.

- Съгласно данни на МРОВ, в края на август запасите от палмово масло в Малайзия достигат 1.699 млн. тона при 1.698 млн. тона в края на юли. През месеца производството нараства с 3.07% до 1.86 млн. тона, което е максимално ниво за последните два месеца. Експортът през август намалява с 11.3% до 1.58 млн. тона, което е минимално ниво от май до август.

- Тунис е закупил 25,000 тона мека пшеница от планираните 42,000 тона при цена 240.89 USD/тон C&F и доставка 15 – 25 октомври. Закупени са и 75,000 тона дурум с цена 317.68 USD/тон и още 25,000 тона с цена 314.69 USD/тон и доставка 15.10 – 05.11.2020.