Зърно Акценти 11.09.2020

Според данни на АПК – Информ, към 10.09.2020 средните цени на търсенето на слънчогледово масло FOB Украйна достигат 915 USD/тон, което е рекорд за последните 7 години.

Последни новини

- Към 09.09.2020 в Русия са ожънати 369 млн. декара със зърнени култури (76.9% от площите). Прибрани са 110.3 млн. тона зърно при среден добив 299 кг/декар. С пшеница са ожънати 346 млн. декара (83.7%), прибрани са 79.2 млн. тона пшеница при среден добив 322 кг/декар. С ечемик са ожънати 74 млн. декара (86.8%), прибрани са 20.4 млн. тона ечемик при среден добив 176 кг/декар. С царевица са ожънати 1.21 млн. декара (4.2%), прибрани са 459,300 тона царевица при среден добив 378 кг/декар. Със слънчоглед са ожънати 8.56 млн. декара (10.1%), прибрани са 1.4 млн. тона слънчоглед при среден добив 163 кг/декар.

- От АПК – Информ очакват износа на слънчогледово масло от Украйна през 2020/21 да бъде 6.2 млн. тона (-6% спрямо 2019/20), а от Русия 3.8 млн. тона (-8%). През 2019/20 производството на слънчоглед в Украйна е било 16.5 млн. тона, в Русия 15.3 млн. тона, в Аржентина 3.3 млн. тона.

- През 2019/20 износът на слънчогледово масло от Украйна достига нов рекорд от 6.68 млн. тона според данни на Укролияпром. Общият експорт на масла е бил 7.2 млн. тона, в т.ч. соево масло 335,000 тона и рапично масло 184,000 тона.

- Според прогноза на Зърнената борса в Росарио, през 2020/21 реколтата от соя в Аржентина ще бъде 50 млн. тона при 50.7 млн. тона през 2019/20. Площите с културата ще бъдат 173 млн. декара (+0.6%). Реколтата от пшеница ще бъде 18 млн. тона (18 - 19), а от царевица 48 млн. тона.

- Тунис е обявил търг за внос на 42,000 тона мека мелничарска пшеница и 25,000 тона твърда пшеница с доставки 15.10 – 05.11.2020.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 715,000 тона пшеница с доставка ноември – януари.

- Йордания е закупила 120,000 тона твърда мелничарска пшеница с произволен произход. Пшеницата ще бъде доставена от Украйна с цена 252.6 USD/тон C&F през втората половина на октомври. На предходния търг са били закупени 60,000 тона пшеница с цена 237.5 USD/тон C&F.

- През първите 10 дни на септември от Малайзия са изнесени 470,900 тона палмово масло, което е с 10.3% повече от август. Най-големи купувачи са били Индия 103,900 тона (31,700), ЕС 94,800 тона (85,100), Китай 95,000 тона (101,500).