Зърно Акценти 09.09.2020

Според последна прогноза на СовЕкон, през 2020 слънчогледовата реколта в Русия ще бъде 11.8 млн. тона, което е с 23% по-малко от 2019 – 15.3 млн. тона.

Пшеница

- От Русагротранс за пореден път повишават прогнозата си за реколтата от пшеница в Русия през 2020, този път с 0.6 млн. тона до 82.5 млн. тона. Другите реколти остават без промяна – ечемик 20.7 млн. тона, царевица 14 млн. тона, други 12.2 млн. тона. Общата зърнена реколта е повишена до 129.4 млн. тона.

- Турция е обявила търг за покупка на 500,000 тона червена мелничарска пшеница. На предходния търг за били закупени 390,000 тона пшеница.

 

Зърно

- През седмицата 30.08 – 06.09.2020 в ЕС са доставени 630,200 тона царевица при 559,700 тона седмица по-рано. Испания е закупила 340,000 тона царевица, Португалия 105,800 тона, а Ирландия 92,600 тона. От началото на сезона доставките на царевица са 3.2 млн. тона (4.1), в т.ч. от Бразилия 2.3 млн. тона, Аржентина 96,500 тона и Украйна 181,900 тона (1.5 млн. тона година по-рано).

- В своята септемврийска оценка анализатори от ABARES са повишили прогнозата си за реколтата от зимни култури в Австралия през 2020/21 с 8% спрямо предходната оценка до 47.9 млн. тона, което е с 64% повече от 2019/20 – 29.3 млн. тона и с 20% повече от средното ниво за последните 10 години. Реколтата от пшеница ще бъде 28.9 млн. тона (+91%), от ечемик 11.2 млн. тона (+25%), от канола 3.4 млн. тона (+47%). Реколтата от летни култури ще бъде 3.1 млн. тона (881,000 тона).

 

Маслени култури и растителни масла

- Според последна прогноза на СовЕкон, през 2020 слънчогледовата реколта в Русия ще бъде 11.8 млн. тона, което е с 23% по-малко от 2019 – 15.3 млн. тона. Реколтата ще бъда най-ниската от 2017 до сега, когато беше 10.5 млн. тона.

- Към 03.09.2020 в Украйна са ожънати 4.55 млн. декара със слънчоглед (7% от площите). Общо със слънчоглед в страната има засети 64 млн. декара при 60 млн. декара през 2019. Средният добив до момента достига 154 кг/декар (191 кг/декар през 2019 към същата дата). С обща преценка предвид среден добив, който ще нарасне с напредването на жътвата и по-големите площи, реколтата в страната ще бъде около 13.8 – 14.5 млн. тона при 15.3 млн. тона през 2019. По-ниска реколта може да има ако в централните части на страната валежите не са паднали навреме, но това няма как да го установим. Тази новина е в подкрепа на новината от Русия.

- От Stratégie Grains са повишили прогнозата си за производството на рапица в ЕС през 2020/21 с 0.3 млн. тона до 17.1 млн. тона при 17.3 млн. тона през 2019/20. Вносът на културата ще достигне 6.2 млн. тона (6.2 и 6), а крайните запаси ще се понижат до 1.1 млн. тона.

- Според оценка на GGN Research, през август в Индия са доставени 734,00 тона палмово масло при 852,500 тона през юли. През месеца търсенето на масло от индийски преработватели е било слабо поради натрупани от тях достатъчно запаси. През август доставките на соево масло са били 391,000 тона (484,500), а на слънчогледово масло 158,000 тона (208,700). Общо доставките на растителни масла през месеца са били 1.3 млн. тона (1.52).