Зърно Акценти 03.08.2020

Европейската комисия понижи прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС до 116.6 млн. тона от 117.2 млн. тона в предходната оценка, което е с 11% по-малко от реколтата през 2019/20.

Пшеница

- Според данни на Росстат, към 01.07.2020 (началото на 2020/21) запасите от пшеница в Русия са били 7.417 млн. тона, което е с 37.7% по-малко от предходната година.

- Според данни на FranceAgriMer, към 27.07.2020 в добро и отлично състояние във Франция се намират 56% от посевите с пшеница (57% седмица по-рано и 75% година по-рано). Жътвата е проведена на 81% от площите с пшеница (+10% за седмицата). В добро и отлично състояние от царевицата се намират 71% от посевите (81% и 61%). 

 

Зърно

- Към 30.07.2020 в Русия са били ожънати 162 млн. декара със зърнени култури (33.7% от площите), прибрани са 56.3 млн. тона зърно (51.3 млн. тона през 2019/20) при среден добив 349 кг/декар (345). Пшеницата е ожъната на 128 млн. декара (43.4%), прибрани са 46.4 млн. тона пшеница (43.5) при среден добив 363 кг/декар (363). Прибрания ечемик е 7.5 млн. тона при среден добив 329 кг/декар (328). Дойде времето да видим по-висок среден добив от пшеница нова реколта в сравнение с предходната година. Това означава, че слабите данни от южните части на страната са изцяло компенсирани с реколтата в централния регион.

- През юли от Украйна са изнесени 2.334 млн. тона зърнени култури, в т.ч. пшеница 1.19 млн. тона, ечемик 714,000 тона, ръж 0.2 млн. тона, царевица 424,000 тона. Отделно са изнесени 17,000 тона брашно.

- Европейската комисия понижи прогнозата си за реколтата от мека пшеница в ЕС до 116.6 млн. тона от 117.2 млн. тона в предходната оценка, което е с 11% по-малко от реколтата през 2019/20. Експортът ще достигне 25 млн. тона при 34 млн. тона през 2019/20. Реколтата от царевица в ЕС ще бъде 54.1 млн. тона (56.1).

- През изминалата седмица китайски купувачи са сключили сделка за покупка на 1.937 млн. тона царевица от САЩ, което е нов рекорд за еднократен контракт. Предходния рекорд беше поставен седмица по-рано – 1.762 млн. тона.

- Тунис е закупил 50,000 тона мека пшеница с цена 225.95 – 226.87 USD/тон C&F, 25,000 тона дурум с цена 321.2 USD/тон C&F и 75,000 тона ечемик с цена 204.99 – 205.4 USD/тон C&F.

 

Маслени култури и растителни масла

- През юли експортните продажби на соя от САЩ достигат 7.6 млн. тона соя, което е рекорд за този месец от годината. През седмицата 17 – 23 юли експортните продажби са били 3.6 млн. тона, в т.ч. 3.3 млн. тона нова реколта и 2 млн. тона за Китай.

- Според оценка на ADM, през периода октомври – декември 2020 Китай ще закупи 12.5 – 13 млн. тона соя от САЩ предвид спада на предлагането от Южна Америка. За цялата 2020 вносът на соя в Китай ще достигне 95 – 96 млн. тона при около 70 млн. тона от началото на годината до момента и то само от Южна Америка.