Зърно Акценти 30.07.2020

Анализатори от Русагротранс са понижила прогнозата си за реколтата от пшеница в Русия през 2020 с 0.3 млн. тона спрямо предходната оценка до 77.5 млн. тона, което е с 3 млн. тона повече от показателя за 2019.

Последни новини

- Анализатори от Русагротранс са понижила прогнозата си за реколтата от пшеница в Русия през 2020 с 0.3 млн. тона спрямо предходната оценка до 77.5 млн. тона, което е с 3 млн. тона повече от показателя за 2019. Реколтата от ечемик ще достигне 19.9 млн. тона (19.3 и -0.6), а от царевица до 14.8 млн. тона (-0.4 и +0.5). Общата зърнена реколта в Русия ще достигне 124.4 млн. тона – без промяна спрямо предходната оценка. Резултатът ще е втори след рекорда от 2017 – 135.5 млн. тона.

- Според оценка на Oil World, през юни от Канада са изнесени 810,000 тона канола при 749,000 тона през юни 2019. Най-големи клиенти са били ЕС 125,000 тона, Китай 193,000 тона, ОАЕ 99,000 тона. От началото на сезона от страната са експортирани 9.15 млн. тона канола (8.72), в т.ч. ЕС с дял 22%.

- През периода 1 – 24 юли от Бразилия са изнесени 8.7 млн. тона соя при 9.6 млн. тона месец по-рано.

- През периода 1 – 26 юли от Бразилия са изнесени 2.736 млн. тона царевица, а само за последната седмица 1.005 млн. тона. Средно дневно от страната са изнасяни 152,004 тона царевица, което е с 41% по-малко от същия период на 2019.

- Според прогноза на Рабобанк, през текущата година бразилските фермери ще засеят соя на площ 380 млн. декара и ще приберат реколта 127.3 млн. тона соя. Спрямо 2019/20 производството ще нарасне с 5.3%. Сеитбата ще се проведе в периода септември – декември.

- На 28.07.2020 държавната компания на Египет GASC е закупила 470,000 тона черноморска пшеница, в т.ч. 350,000 тона от Русия и 120,000 тона от Украйна. Доставката ще бъде в периода 1 – 10 септември. Отделните партиди са със следните показатели:

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 12.95 USD/тон, общо 228.05 USD/тон  C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 12.95 USD/тон, общо 228.05 USD/тон  C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 12.95 USD/тон, общо 228.05 USD/тон  C&F.

*60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 217.50 USD/тон + фрахт 11.37 USD/тон, общо 228.87 USD/тон  C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.12 USD/тон + фрахт 13.75 USD/тон, общо 228.87 USD/тон  C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 13.95 USD/тон, общо 229.05 USD/тон  C&F.

*60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 13.90 USD/тон, общо 229.00 USD/тон  C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 13.95 USD/тон, общо 229.05 USD/тон  C&F.

- Тунис е обявил търг за покупка на 50,000 тона мека мелничарска пшеница, 25,000 тона твърда пшеница и 100,000 тона фуражен ечемик с доставка август - октомври.