Зърно Акценти 29.07.2020

От ИКАР повишават прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2020 с 1.5 млн. тона до 78 млн. тона.

Последни новини

- От ИКАР повишават прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2020 с 1.5 млн. тона до 78 млн. тона. Ръстът е свързан с по-големите площи от пшеница и рекордната реколта в централните части на страната и части от Поволжието.

- Към 28.07.2020 в Русия с ожънати 145 млн. декара със зърнени култури, което е 30.3% от всички площи. Прибрани са 50,2 млн. тона зърно при среден добив 345 кг/декар. Прибраната пшеница е 41.8 млн. тона от 39.8% от площите при среден добив 357 кг/декар, а ечемика 6.2 млн. тона (22.2% и 329 кг/декар)

- От руското пристанище Норовосийск се товарят 25,000 тона пшеница предназначена за клиент от Китай. Разтоварването ще стане в китайското пристанище Далиян.

- През периода 1 – 26 юли износът на зърно от ЕС (включително Великобритания) достига 1.007 млн. тона, което е с 56% по-малко от предходния сезон при -47% седмица по-рано. Вносът достига 1.018 млн. тона (-49% и -46%). Импортът на царевица е бил 755,903 тона (-55% и -57%).

- От MARS определят средният добив от зърнени култури в ЕС за 2020 на 539 кг/декар (539 кг/декар през юни), от пшеница 534 кг/декар (539), от ечемик 489 кг/декар (471), от царевица 821 кг/декар (820), от рапица 297 кг/декар (290).

- Според данни на USDA, към 26.08.2020 в САЩ са ожънати 81% от зимната пшеница (74% седмица по-рано, 73% през 2019, 82% средно за последните 5 години). Жътвата на пролетната пшеница е проведена на 1% от площите. В добро и отлично състояние от нея се намират 70% от площите (68% седмица по-рано и 73% година по-рано), а от царевицата 72% (69% и 58%).

- Към 24.07.2020 в Бразилия са ожънати 51.6% от площите с царевица втора реколта при 74% през 2019 и 52% средно за последните 5 години.

- През 2020 Тайланд ще закупи 600,000 тона австралийски ечемик като има потенциал количеството да нарасне до 1 млн. тона. Предвид ниската си цена фуражният ечемик изтласква от пазара в Тайланд фуражната пшеница. През периода ноември 2019 – май 2020 Австралия е изнесла за Тайланд 479,011 тона ечемик.