На 28.07.2020 Египет 470,000 тона пшеница, в т.ч. от Русия 350,000 тона и от Украйна 120,000 тона

На 28.07.2020 държавната компания на Египет GASC е провела търг за покупка на пшеница с доставка в началото на септември.

На търга са представени пшеници само от Русия и Украйна като най-ниска цена е била предложена за руска пшеница 215.10 USD/тон FOB. Спрямо предходния търг цените нарастват с около 5 USD/тон. При постигнатите цени от търга, цените от производител в България ще бъдат 300 – 310 BGN/тон. Стойността на пшеницата в България остава без промяна спрямо предходния търг въпреки ръста на международните цени в USD, защото доларът отслабна значително през последните дни.

Всички предложения при условия FOB:

- Седем предложения за продажба на руска пшеница с цени 215.10 – 219.95 USD/тон.

- Пет предложения за продажба на украинска пшеница с цени 216.84  -222.75 USD/тон.

 

Най-добри предложения за продажба при цени C&F:

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.10 USD/тон + фрахт 12.95 USD/тон, общо 228.05 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 215.90 USD/тон + фрахт 12.95 USD/тон, общо 228.85 USD/тон C&F.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 218.50 USD/тон + фрахт 11.37 USD/тон, общо 229.87 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 216.10 USD/тон + фрахт 13.90 USD/тон, общо 230.00 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 216.00 USD/тон + фрахт 14.05 USD/тон, общо 230.05 USD/тон C&F.

- 60,000 тона украинска пшеница с цена FOB 216.84 USD/тон + фрахт 13.75 USD/тон, общо 230.59 USD/тон C&F.

- 60,000 тона руска пшеница с цена FOB 217.77 USD/тон + фрахт 12.95 USD/тон, общо 230.72 USD/тон C&F.