Зърно Акценти 27.07.2020

От Agritel понижиха прогнозата си за производството на рапица в Украйна през 2020 до 2.52 млн. тона при 2.8 млн. тона в предходната оценка и 3.35 млн. тона през 2019.

Пшеница

- В юлския си отчет анализатори от IGC прогнозират, че през 2020/21 световната реколта от пшеница ще достигне 762 млн. тона при 767.6 млн. тона в юнската оценка и 762 млн. тона през 2019/20. Реколтата от пшеница в Аржентина ще бъде 20.4 млн. тона (21 и 19.8), Канада 33.7 млн. тона (34 и 32.3), ЕС 125.6 млн. тона (128.4 и 155), Русия 78 млн. тона (79 и 73.6), САЩ 49.6 млн. тона (51.1 и 52.3). Световният износ на пшеница ще достигне 180.4 млн. тона (180.1 и 182.3), в т.ч. Аржентина 14.4 млн. тона (14.5 и 14.3), ЕС 26.5 млн. тона (27.5 и 37.4), Русия 37.1 млн. тона (36.1 и 33.9). Световните крайни запаси от пшеница през 2020/21 ще бъдат 288 млн. тона (289.9 и 276), в т.ч. Канада 6.5 млн. тона (6.8 и 6.1), ЕС 11 млн. тона (12.2 и 15.1), Русия 9 млн. тона (10.8 и 9), САЩ 25.6 млн. тона (25.4 и 28.4), Аржентина 1.9 млн. тона (1.7 и 1.7).

- Сушата разразила се над северните и централни райони на Аржентина е причина от Зърнената борса в Буенос Айрес да понижат прогнозата си за площите с пшеница от реколта 2020/21 до 65 млн. декара от 68 млн. декара в предходната оценка и 70 млн. декара в първата прогноза за сезона. Сега вече са засети 94.1% от планираното. Жътвата на царевицата е извършена на 94.6% от площите, като прогнозата за реколтата остава без промяна – 50 млн. тона.

- Според прогноза на FAS USDA, през 2020/21 експортът на пшеница от Австралия ще достигне 17.5 млн. тона при 9.2 млн. тона през 2019/20. Реколтата ще бъде 27 млн. тона, вътрешното потребление 7.05 млн. тона (8.4), а крайните запаси ще нараснат до 6.39 млн. тона.

- Филипинският производител на фуражи SMC е закупил 55,000 тона фуражна пшеница при планирани 110,000 тона при цена 222 – 224 USD/тон C&F с доставка през декември.

 

Зърно

- В юлската си прогноза анализатори от IGC са понижили прогнозата си за световната царевична реколта от 1,172 млн. тона на 1,164 млн. тона и 1,117 млн. тона през 2019/20. Реколтата от царевица в САЩ ще бъде 380.8 млн. тона (392.5 и 345.9), в ЕС 70.1 млн. тона (+1.2 млн. тона спрямо юнската оценка), Украйна 37 млн. тона (+2.5). Световният износ на царевица ще бъде 174.8 млн. тона (175.5 и 171.8), в т.ч. САЩ 57.3 млн. тона (+1). Крайните запаси ще достигнат 287.8 млн. тона (-8 и 300.1), в т.ч. САЩ 63.9 млн. тона (-8.7), ЕС 5.5 млн. тона (+0.3), Украйна 1.8 млн. тона (+0.5).

- Към 24.07.2020 в Русия са ожънати 126 млн. декара със зърнени култури (120 млн. декара през 2019), прибрани са 42.8 млн. тона зърно (43.4) при среден добив 341 кг/декар (362). Прибраната пшеница е 35.4 млн. тона (37) при среден добив 356 кг/декар (370), а ечемик 5 млн. тона (4.5) при добив 328 кг/декар (355). Средният добив от пшеница е с 3.8% по-малък спрямо 2019/20, като разликата намалява с всеки изминал ден.

- Според данни на FranceAgriMer, към 20.07.2020 във Франция са ожънати 71% от площите с мека пшеница при 47% седмица по-рано и 55% година по-рано. От царевицата в добро и отлично състояние се намират 81% от посевите (82% и 67%).

- През периода 1 – 19 юли от ЕС са изнесени 856,318 тона зърно, което е с 47% по-малко от предходната година (-63% седмица по-рано). Вносът достига 801,017 тона (-46% и -46%).  Импортът на царевица е 556,465 тона (-57% и -53%).

- Според данни на Statistics Canada, през юни от Канада са изнесени 5.16 млн. тона зърнени култури, което е с 48.5% повече от май, в т.ч. пшеница 2.78 млн. тона, овес 192,210 тона, ечемик 309,300 тона. Износът на канола е бил 1.8 млн. тона (1.31).

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни от юлския доклад на IGC, през 2020/21 реколтата от рапица в света ще достигне 69.8 млн. тона при 69.3 млн. тона от юнския отчет и 68.7 млн. тона през 2019/20. Увеличена е оценката за реколтата в Канада до 19.1 млн. тона, което е с 0.6 млн. тона повече от юни, а през 2019/20 е била 18.6 млн. тона. Производството в Китай ще достигне 13.9 млн. тона (13.8 и 13.6), в ЕС 15.4 млн. тона (15.6 и 17), в т.ч. Франция 3.4 млн. тона (3.5 и 3.4), Полша 2.5 млн. тона (2.6 и 2.3), Румъния 0.6 млн. тона (0.7 и 0.9). Световният износ на рапица ще бъде 15.5 млн. тона (15.2 и 15.4), в т.ч. Австралия 1.9 млн. тона (1.8 и 1.7) и Канада 9.7 млн. тона (9.4 и 9.7).

- От Agritel понижиха прогнозата си за производството на рапица в Украйна през 2020 до 2.52 млн. тона при 2.8 млн. тона в предходната оценка и 3.35 млн. тона през 2019. Местни анализатори очакват износ през новия сезон от 2.25 млн. тона при 3 млн. тона през 2019/20. Средното съдържание на масло в семената сега е 43% при 45% през 2019.

- През седмицата 10 – 16 юли експортните продажби на соя от САЩ достигат 2.7 млн. тона, в т.ч. 365,200 тона реколта 2019/20 и 2.301 млн. тона реколта 2020/21. Китай е закупил 209,900 тона стара реколта и 1.486 млн. тона от нова реколта.

- Според прогноза на Cereles, през 2020/21 реколтата от соя в Бразилия ще достигне 130.8 млн. тона, което ще бъде нов рекорд за страната.