USDA понижи прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21

В юлския си доклад анализатори от USDA понижиха прогнозата си за царевичната реколта в света през 2020/21 до 1,163 млн. тона (1,188 млн. тона в юлската прогноза и 1,114 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в САЩ ще достигне 381 млн. тона (-25.3 млн. тона спрямо юни), в Канада 14.6 млн. тона (-1), в Русия 15.3 млн. тона (+0.8).

Световният износ на царевица ще бъде 182.8 млн. тона (-0.05 и 175.6).

Световните крайни запаси от царевица ще бъдат 315 млн. тона (337.9 и 311.9), в т.ч. Китай 194 млн. тона (198 млн. тона през юни), САЩ 57.3 млн. тона (84.4), ЕС 7.3 млн. тона (7.9).