Зърно Акценти 07.07.2020

Според прогноза на CNGOIC, през 2020/21 потреблението на соя в Китай ще достигне 111.4 млн. тона, което е с 2 млн. тона повече от предходната оценка и с 6% повече от 2019/20 – 105.4 млн.

Пшеница

- Според прогноза на Русагротранс, през 2020 реколтата от пшеница в Южния и Северно – Кавказки федерални окръзи на Русия ще се понижи с 12% спрямо тази от 2019. Реколтата в тези райони ще бъде 28 млн. тона (31.8).

- През първите пет дни на 2020/21 от руското пристанище Новоросийск са изнесени 60,500 тона зърно – само пшеница, което е с 50% по-малко от предходната година.

- През май 2020 от Украйна са изнесени 19,700 тона брашно при 29,100 тона през май 2019.

- Според данни от проучване на Reuters, през 2020 реколтата от мека пшеница в ЕС ще достигне 131.3 млн. тона, което ще е с 10.7% по-малко от предходната година и с 2.3% повече от 2018.

- През юни от Франция са изнесени 1.1 млн. тона пшеница, което е максимално ниво за този месец от годината от 2015/16 до сега. Най-голям клиент е бил Алжир с 517,000 тона следван от Китай 134,330 тона и Мароко 93,000 тона. През 2019/20 от Франция за страни извън ЕС са изнесени 13.42 млн. тона пшеница.

- През първите 11 месеца на 2019/20 от Казахстан са изнесени 1.36 млн. тона пшенично брашно, което е с 26% по-малко от 2018/19 и с 39% по-малко от 2017/18. Спадът се дължи на по-малко покупки от страната на големите клиенти – Узбекистан и Афганистан.

 

Зърно

- Според данни на Soufflet, добивът от  ечемик във Франция варира в широки граници – 100 – 1,000 кг/декар. МЗ на земеделието на страната очаква среден добив от зимния ечемик 630 – 710 кг/декар (-12% спрямо 2019). Пролетният ечемик е с добив 600 кг/декар и много добро качество. Качеството на пшеницата от крайбрежието е удовлетворително.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни на митническата служба на Украйна, през юни от страната са изнесени 588,200 тона слънчогледово масло при 467,000 тона година по-рано. От началото на сезона експортът достига 5.7 млн. тона (+10%).

- През първите 50 седмици на текущия сезон Украйна е обезпечила вноса на 90% от слънчогледовото масло в ЕС и 43% на слънчогледовия шрот. През периода в ЕС са доставени 2.317 млн. тона слънчогледово масло (+32%) и 3.201 млн. тона слънчогледов шрот (-5%). Импортът на слънчоглед достига 1.04 млн. тона (+100%).

- Според прогноза на CNGOIC, през 2020/21 потреблението на соя в Китай ще достигне 111.4 млн. тона, което е с 2 млн. тона повече от предходната оценка и с 6% повече от 2019/20 – 105.4 млн. тона. Реколтата от соя в Китай за 2020/21 остава без промяна от 19 млн. тона (+5% спрямо 2019/20), а импортът 95 млн. тона (+3 млн. тона и +1 млн. тона).

- Държавната компания на Египет GASC е обявила търг за покупка на 30,000 тона соево масло и 10,000 тона слънчогледово масло с доставка 1 – 20 септември.

- През юни запасите от палмово масло в Малайзия са се понижили с 5% до 1.94 млн. тона. Ръстът се дължи на увеличен експорт, който е най-високия за последните 10 месеца – 1.65 млн. тона (+20.6% спрямо май). Производството нараства с 8% до 1.78 млн. тона, което е най-високо ниво от октомври.  Официални данни ще бъдат публикувани на 10.07.2020.