Зърно Акценти 02.07.2020

От USDA са понижили прогнозата си за площите от царевица в САЩ през 2020 до 92 млн. акра при 97 млн. акра в мартенската оценка.

Пшеница

- В бразилския щат Парана са засети 89% от планираните за пшеница площи като 88% от посевите са в добро състояние. Реколтата от пшеница в щата ще бъде 3.67 млн. тона при 3.5 млн. тона година по-рано. Предвид очакваната добра реколта от пшеница в Бразилия импортът на културата ще намалее до 7.3 млн. тона.

- На 30.06.2020 Алжир е закупил 300,000 тона мека мелничарска пшеница с протеин 11% при цена 217.5 – 218.5 USD/тон C&F и доставка през септември.

- На 30.06.2020 Йордания е закупила 60,000 тона мелничарска пшеница с протеин 12.5% при цена 229.99 USD/тон C&F.

 

Зърно

- Според данни на USDA, към 01.06.2020 крайните запаси от пшеница в САЩ са били 28.4 млн. тона при 29.4 млн. тона година по-рано, в т.ч. дурум 1.2 млн. тона (1.5). Запасите от соя намаляват до 37.7 млн. тона (48.5), а от царевица нарастват до 132.7 млн. тона (+0.6). Запасите от ечемик са били 1.7 млн. тона (1.9), от сорго 1.8 млн. тона (3), от овес 0.5 млн. тона (0.5).

- От USDA са понижили прогнозата си за площите от царевица в САЩ през 2020 до 92 млн. акра при 97 млн. акра в мартенската оценка. През 2019 площите са били 89.7 млн. акра. Като площ за жътва на царевица за зърно ще има налични 84 млн. акра (+3.3%). Площите със сорго ще бъдат 5.6 млн. акра (5.8), с ечемик 2.7 млн. акра (2.9), с пшеница 44.2 млн. акра (44.6), в т.ч. със зимна пшеница 30.5 млн. акра (-0.2) и с дурум 1.5 млн. акра (+0.2). Площите със соя ще достигнат 83.8 млн. акра (83.5 и 76.1), с канола 1.86 млн. акра (1.98), със слънчоглед 1.54 млн. акра (1.55).

- Според данни на Statistics Canada площите с ечемик в Канада ще нараснат с 1.4% спрямо 2019 до 7.5 млн. акра, което е най-високо ниво от 2009 до сега. Площите със соя ще бъдат 5.1 млн. акра (-11.3%), с царевица 3.6 млн. акра (-3.7%).

- Според данни на ANEC, през юни от Бразилия са изнесени 11.9 млн. тона соя при 8.6 млн. тона през юни 2019. През юли експортът може да достигне 7.3 млн. тона (7.4), а от началото на годината 69 млн. тона. През 2020 от Бразилия ще бъдат изнесени 78 млн. тона, което е с 5 млн. тона повече от предходната оценка докато през 2019 показателят е бил 74.5 млн. тона. По предварителна оценка през юни експортът на царевица от Бразилия ще бъде 774,850 тона при 1.2 млн. тона през юни 2019. През юли износът на царевица ще достигне 3.9 млн. тона (5.9), а от началото на годината 6.48 млн. тона. Основен клиент ще бъда Тайван.  

 

Маслени култури и растителни масла

- Според прогноза на Aboissa Commodity Brokers, през 2020/21 световната реколта от соя ще достигне 363 млн. тона, в т.ч. Бразилия и Аржентина 184.5 млн. тона или над 50% дял. С отчитането на реколтите в Парагвай и Боливия делът на соята от Южна Америка става още по-голям. Реколтата от соя в Бразилия ще бъде 131 млн. тона, а тази в САЩ 112.3 млн. тона. Експортът на соя от Бразилия през 2020 ще достигне 83 млн. тона при 85 млн. тона през 2019. През първите пет месеца на годината износът от страната е 48 млн. тона като 80% са изпратени за Китай. Реколтата в Аржентина ще бъде 53.5 млн. тона. Преработката на соя в Аржентина ще достигне 39 млн. тона, а производството на соев шрот 29.8 млн. тона и масло 7.6 млн. тона.

- През 2020/21 вносът на соя в Турция ще достигне 2.8 млн. тона при 2.7 млн. тона през 2019/20. Основни доставчици на соя в страната остават Украйна и Бразилия. Вътрешното потребление на соя ще нарасне с 0.2 млн. тона до 2.9 млн. тона, а преработката с 0.1 млн. тона до 1.45 млн. тона. През 2019 доставките на соя от Украйна за Турция са били 1.15 млн. тона при 747,000 тона през 2018.