Зърно Акценти 01.07.2020

Към 26.06.2020 в Русия са ожънати 4.36 млн. декара със зърнени култури (0.9% от общите площи).

Пшеница

- В Канада с пшеница през 2020 са засети 25 млн. акра, което е с 1.5% повече от 2019. Посевите с рапица намаляват с 0.8% до 20.8 млн. акра.

- Продоволствената корпорация на Индия е закупила от местните фермери 38.83 млн. тона пшеница при 34.13 млн. тона закупени през 2019/20. Кампанията все още не е приключила и се очаква количеството да нарасне до 40.5 – 41 млн. тона. Предходното най-добро постижение е било поставено през 2012 – 38.18 млн. тона. Високите вътрешни цени на пшеницата (стимулирани от правителството) са причина за постепенното нарастване на реколтата. Сега те са с 35 USD/тон над пазарните. През 2020 реколтата ще достигне 107.18 млн. тона при 103.6 млн. тона през 2019.

 

Зърно

- Към 26.06.2020 в Русия са ожънати 4.36 млн. декара със зърнени култури (0.9% от общите площи). Прибрани са 1.3 млн. тона зърно при среден добив 305 кг/декар. През 2019 средният добив по това време на годината е бил 406 кг/декар. Средният добив при пшеницата е 233 кг/декар (466), при ечемика 132 кг/декар (331).

- Според участници на пазара, през 2020/21 Русия няма да предприеме ограничения на износа при достигане на зърнена реколта от 125 млн. тона и експортен потенциал от 45 млн. тона.

- От MARS прогнозират, че през 2020 средният добив от зимна пшеница в Русия ще достигне 359 кг/декар (340 кг/декар през 2019 и 362 кг/декар средно за последните пет години). Добивът от пролетна пшеница ще достигне 178 кг/декар (178 и 169), от зимен ечемик 378 кг/декар (415 и 412), от пролетен ечемик 231 кг/декар (226 и 217) и от царевица 573 кг/декар (571 и 517).

- Според данни на USDA, към 28.06.2020 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 71% от посевите със соя (70% седмица по-рано и 54% година по-рано). В редица райони са паднали добри валежи, които ще подобрят състоянието на посевите през следващите дни. От зимната пшеница са ожънати 41% от площите (29% седмица по-рано и 26% през миналата година). В добро и отлично състояние от пролетната пшеница се намират 69% от посевите (75% и 75%), а от царевицата 73% (72% и 56%).

- През май в Бразилия са произведени 8.46 милиарда литра етанол при 4.05 милиарда литра през май 2019 и 3.87 милиарда литра през април 2020. Ръстът се дължи на по-голяма преработка на захарна тръстика. През месеца производството на биодизел е било 479.1 млн. литра (448.4 и 438.1).

- Предвид сушата в Мароко, МЗ на страната оценява реколтите от пшеница и ечемик на 3 млн. тона. При тези обстоятелства властите са предприели безпрецедентна стъпка и са отменили импортното мито за меката пшеница до края на 2020. По предварителни оценки реколтата от мека пшеница е на ниво 1.65 млн. тона, от твърда пшеница 0.75 млн. тона и от ечемик 600,000 тона. Реколтата от пшеница е с 60% по-слаба от средното ниво за последните 10 години. Според FAS USDA импортът на пшеница в Мароко през 2020/21 ще достигне 6 млн. тона, което е с 900,000 тона повече от 2019/20 и с 200,000 тона повече от юнската прогноза на USDA. Импортът на ечемик ще бъде 1.3 млн. тона, което е с 400,000 тона повече от 2019/20.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според последна прогноза на IGC, през 2020/21 реколтата от соя в Бразилия ще достигне 123 млн. тона, което е с 1 млн. тона по-малко от предходната оценка, предлагането на 125 млн. тона, експортът 78.9 млн. тона (+5 млн. тона спрямо 2019/20), вътрешното потребление на 45.4 млн. тона и крайните запаси 1.1 млн. тона.

- Според последна прогноза на IGC, през 2020/21 реколтата от соя в Аржентина се очаква на ниво 50 млн. тона при 50 млн. тона в предходната оценка и 55.3 млн. тона през 2019/20. Началните запаси от соя са оценени на 5.3 млн. тона, предлагането ще бъде 63 млн. тона, експортът 8.7 млн. тона (+0.3 и 10.5), вносът 4 млн. тона, вътрешното потребление се оценява на 46.5 млн. тона, а крайните запаси на 1.1 млн. тона.