Зърно Акценти 25.06.2020

Според данни на Oil World, през периода 1 – 21 юни от Бразилия са изнесени 9.4 млн. тона соя, което е с 2.1 млн. тона повече от предходната година.

Последни новини

- Американската стокова борса CME Group Inc. и бразилската стокова борса Brasil Bolsa Balcão S.A. планират през третото тримесечие на 2020 да стартират търговия с бразилска соя. Бразилия е основен износител на соя в света като за 2020 се очаква експортът да достигне 83 млн. тона.

- Според данни на Deral, към 22.06.2020 в бразилския щат Парана са ожънати 4% от посевите с царевица втора реколта, което е ръст от само 1% са последната седмица. В добро и отлично състояние сега се намират 44% от посевите при 42% седмица по-рано и 82% година по-рано. В щата продължава сеитбата на пшеницата като са засети 89% от площите (+7% за седмицата) и 91% година по-рано. В добро и отлично състояние се намират 88% от посевите (85% и 95%).

- Според данни на Oil World, през периода 1 – 21 юни от Бразилия са изнесени 9.4 млн. тона соя, което е с 2.1 млн. тона повече от предходната година. Според прогноза на Anec, през периода 21 – 27 юни износът може да бъде 3 млн. тона. За целия месец се очаква експорт от 12.6 млн. тона при 13 млн. тона в оценката от началото на юни. През периода януари – юни експортът на соя от Бразилия ще бъде 62.4 млн. тона при 45.2 млн. тона през същия период на 2019.

- През май преработката на соя в Аржентина достига 4.03 млн. тона при 3.66 млн. тона през април според данни на Oil World.  Във връзка с по-голямата преработка на соя е получено и повече соево масло – 463,000 тона (393,000) и соев шрот 1.05 млн. тона (0.84). Преработката на слънчоглед е била 276,000 тона (312,000). Запасите от слънчогледово масло достигат 85,000 тона (113,000), а от слънчогледов шрот 76,000 тона (98,000).

- Правителството на Индия е разрешило внос на 500,000 тона царевица с преференциално мито от 15% при стандартна ставка 60%. Предвид увеличените глави животни в страната, през 2019 в Индия са внесени 312,400 тона царевица при само 30,960 тона през 2018. Разрешен и импортът на 150,000 тона рапично масло с мито 45% и 150,000 тона слънчогледово масло с мито 50%.