Зърно Акценти 22.06.2020

Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 17.06.2020 в Аржентина са засети 58.1% от планираните за пшеница площи (+16.4% за седмицата).

Последни новини

- От СовЕкон прогнозират, че през 2020 слънчогледовата реколта в Русия ще достигне 14.6 млн. тона при 13.9 млн. тона в майската оценка и 15.4 млн. тона прибрани през 2019. От Руският зърнен съюз очакват реколта от 15 млн. тона.

- През периода януари – май от Украйна са изнесени 150,510 тона соево масло, в т.ч. за Китай 73,770 тона, за Полша 53,460 тона, за Индия 12,220 тона и други 11,060 тона.

- От МЗ на Молдова очакват, че пшеничната реколта в страната през 2019 ще бъде 600,000 тона, което е с около 30% по-малко от реколтата през 2019.

- През периода 5 – 11 юни експортните продажби на соя от САЩ са 1.382 млн. тона соя, което е над очакванията на пазара. Продажбите на соя стара реколта са 538,100 тона, което е в долната част на диапазона на очакванията. Най-голям купувач е Китай с 320,000 тона стара реколта + 1.033 млн. тона нова реколта. Продажбите на царевица са били 357,800 тона, което е с 46% по-малко от предходната седмица. Най-големи купувачи са били Южна Корея 72,600 тона, Гватемала 50,300 тона, Мексико 47,400 тона и други. През периода 01.09.2019 – 11.06.2020 от САЩ са изнесени 41.5 млн. тона царевица (-14%) и 44.2 млн. тона соя (-7%).

- През периода 8 – 14 юни от Канада са изнесени 322,000 тона пшеница при 444,000 тона седмица по-рано и 59,500 тона ечемик (9,500). През седмицата износ на царевица не е осъществяван. Експортът на канола през седмицата достига 80,000 тона (-49%), на соя 300 тона (69,300). През периода 01.08.2019 – 14.06.2020 от страната са изнесени 14.8 млн. тона пшеница (-7%), 1.8 млн. тона ечемик (-10%), 204,000 тона царевица (-97%), 8.5 млн. тона канола (+7%), 2.5 млн. тона соя (-28%).

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 17.06.2020 в Аржентина са засети 58.1% от планираните за пшеница площи (+16.4% за седмицата). Година по-рано показателят е бил 50%. Предвид липсата на валежи е понижена прогнозата за площите с културата с 1 млн. декара до 67 млн. декара (66 млн. декара през 2019). Площите с ечемик ще бъдат 9 млн. декара (-10% спрямо 2019/20) като вече са засети 23.5% от тях. Жътвата на царевицата е изпълнена на 70.7% от площите (+9.8% за седмицата) като са прибрани 37.4 млн. тона от културата при среден добив 857 кг/декар. Прогнозата за цялата реколта остава без промяна от 50 млн. тона.

- През периода юли – април 2019/20 Турция е внесла 2.04 млн. тона царевица. Най-голям доставчик е Русия следвана от Украйна.

- Тунис е закупил 159,000 тона пшеница с цена 211.98 – 216.98 USD/тон C&F и 50,000 тона ечемик с цена 196.23 – 196.35 USD/тон C&F всички с произволен произход и доставка през септември.