USDA отново повиши прогнозата си за световната пшенична реколта, износ и запаси за 2020/21

В своя юнски отчет анализатори от USDA отново повишиха прогнозата си за световното производство на пшеница през 2020/21 до 773.4 млн. тона при 768.5 млн. тона в майската прогноза и 764.4 млн. тона за 2019/20.

Реколтата в Австралия ще бъде 26 млн. тона (24 и 15.2), Китай 136 млн. тона (135 и 133.6), Индия 107.2 млн. тона (103 и 103.6), Турция 19.5 млн. тона (18.5 и 18.5), САЩ 51.1 млн. тона (50.8 и 52.2), ЕС 141 млн. тона (143 и 154.7) и Украйна 26.5 млн. тона (28 и 29.1).

Световният износ на пшеница ще достигне 187.5 млн. тона (186.6 и 185.7), в т.ч. от Австралия 16 млн. тона (14 и 9.5), Русия 36 млн. тона (35 и 33.5), ЕС 28 млн. тона (28.5 и 36.5), Украйна 17.5 млн. тона (19 и 20.5).

Световните крайни запаси за 2020/21 ще бъдат 316.1 млн. тона (310.1 и 295.8), в т.ч. за Китай 161.8 млн. тона (160.3 и 150.8), Индия 30.7 млн. тона (27 и 24), Иран 7 млн. тона (5.9 и 6.5), Турция 6.4 млн. тона (5.7 и 6.7), САЩ 25.1 млн. тона (24.7 и 26.7), за ЕС спад до 11.5 млн. тона и Русия до 9.2 млн. тона.