USDA отново повиши прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21

В своя юнски отчет анализатори от USDA за пореден път повишиха прогнозата си за световната царевична реколта през 2020/21 до 1,188 млн. тона (1,187 и 1,113).

Реколтата в Бразилия ще бъде 107 млн. тона (106 и 101).

 Потреблението на царевица е повишено до 1,164 млн. тона (1,162 и 1,120), в т.ч. Китай 276 млн. тона (+1) и Индия 28.2 млн. тона (+0.1).

Повишена е прогнозата за експорта на царевица през 2020/21  до 182.8 млн. тона (+0.2) и намалена за крайните запаси до 337.9 млн. тона (-1.7), в т.ч. за Китай 198 млн. тона (200) и Аржентина 3.9 млн. тона (4.9). Ръст на запасите има за Бразилия до 6.9 млн. тона (5.9).