Зърно Акценти 22.05.2020

От Oil World прогнозират, че през 2020/21 площите с пшеница и слънчоглед в Аржентина ще достигнат нови рекордни стойности стимулирани от добрите вътрешни цени и рентабилност на производството.

Пшеница

- Група филипински производители на фуражи са обявили търг за покупка на 168,000 тона фуражна пшеница с доставка юли – септември. Търговци очакват, че пшеницата ще бъде с произход Черноморски регион.

- Според данни от оператори на пазара, южнокорейската асоциация KOFMIA е обявила търг за покупка на 90,000 тона пшеница от САЩ с доставка август – септември.

 

Зърно

- От МЗ на Русия понижават прогнозата си за зърнената реколта в страната до 120 млн. тона при предходна оценка от 125.3 млн. тона. Очаква се спад на добивите до 30% в Краснодарския край, Ставрополския край и Ростовска област.

- Според прогноза на Украинската зърнена асоциация се очаква след пет години реколтата от зърнени и маслени култури в Украйна ще достигне 113 млн. тона. Сега реколтата достига 98 млн. тона.

- От Conab прогнозират ръст при производството на етанол от царевица в Бразилия за 2020/21 с 61.1% спрямо 2019/20 до 2.7 милиарда литра.

- Свиневъди от Тайланд са започнали внос на фуражен ечемик от Австралия. Процесът е предизвикан от рязкото повишение цените на натрошения ориз и фуражната пшеница. През последната година цената на натрошения ориз е нараснала с 25% до 406 USD/тон. Ечемикът от Австралия струва на фермерите 250 USD/тон.

- На 28.05.2020 властите в Китай ще започнат разпродажба на 4 млн. тона царевица от държавния резерв. Така ще се понижи напрежението на пазара свързано с недостиг в следствие на повишеното търсене на царевица, в т.ч. и от производителите на фуражи. Според данни на COFCO, в средата на май запасите от царевица в северните и южни пристанища на страната достигат 4 млн. тона, което е с 5.5 млн. тона по-малко от предходната година и под средното ниво за последните три години. В предходни години продажбите се простират до средата на октомври, когато на пазара постъпва новата реколта. През 2019 властите са продали от държавния резерв 21.91 млн. тона царевица.

 

Маслени култури и растителни масла

- Според прогноза на Укролияпром, през 2020/21 реколтата от рапица в Украйна може да достигне 3 – 3.2 млн. тона. От USDA оценяват реколтата на 4 млн. тона. През 2019 показателят е бил 3.274 млн. тона, което е с 19% повече от 2018. Прогнозата от слънчоглед ще достигне 15.5 – 16 млн. тона при предходна оценка от 14.5 – 15 млн. тона. През 2019 са прибрани 15.268 млн. тона слънчоглед, което е със 7.8% повече от 2018.

- Според данни на АПК – Информ, през март Китай е увеличил вноса на руско слънчогледово масло до 100,000 тона, което е с 41% повече от импорта през февруари и 6 пъти повече от януарския показател.

- Анализатори от Estate Crop Fund (BPDP) са понижили прогнозата си за износа на палмово масло от Индонезия през 2020 с 12% спрямо предходната оценка до 37.94 млн. тона.

- От Oil World прогнозират, че през 2020/21 площите с пшеница и слънчоглед в Аржентина ще достигнат нови рекордни стойности стимулирани от добрите вътрешни цени и рентабилност на производството. Площите с пшеница ще достигнат 68 млн. декара (66 млн. декара през 2019/20), а със слънчоглед 19 млн. декара (16.5). Площите с царевица ще се понижат до три годишен минимум от 73 млн. декара (76), а със соя ще останат без промяна от 173 млн. декара. Площите с всички земеделски култури ще бъдат 382.5 млн. декара, което е рекордно постижение.