Зърно Акценти 20.05.2020

Според прогноза на Cooperativas Agro-alimentarias, през 2020 зърнената реколта в Испания ще достигне 26.3 млн. тона, което е с 44% повече от предходната година (18.2).

Последни новини

- Според данни на АПК – Информ, през април от Русия са изнесени около 70,000 – 75,000 тона слънчогледово масло, което е пет пъти повече от мартенския показател.

- Към 14.05.2020 украинските фермери са засели 56.2 млн. декара със слънчоглед при планирани за сезона 62 млн. декара. Според прогноза на Укролияпром реколтата ще достигне 14.5 – 15 млн. тона при 15.254 млн. тона през 2019.

- През седмицата 10 – 17 май от ЕС са изнесени 27,800 тона рапично масло при 4,700 тона седмица по-рано. През периода 01.07.2019 – 17.05.2020 експортът достига 200,900 тона при 149,700 тона през 2018/19. Основни вносители са били Норвегия 103,000 тона, Израел 29,700 тона и Китай 27,500 тона. Основните доставки на масло в ЕС са били от 112,500 тона от Русия, 52,800 тона от Украйна, 31,700 тона от Беларус, 24,100 тона от Канада и 23,200 тона от САЩ.

- От началото на сезона до 17.05.2020 от ЕС са изнесени 46,007 млн. тона зърно, което е с 60% повече от 2018/19 (+58% седмица по-рано). Импортът достига 22.365 млн. тона (-18% и -18%). Вносът на царевица достига 18.114 млн. тона (-15% и -15%).

- Румънските фермери очакват пшенична реколта през 2020 в рамките на 5 - 7.4 млн. тона при рекорда от 10 млн. тона прибрана през 2019. Въпреки слабата реколта експортът ще достигне 3.5 млн. тона.

- Според прогноза на Cooperativas Agro-alimentarias, през 2020 зърнената реколта в Испания ще достигне 26.3 млн. тона, което е с 44% повече от предходната година (18.2). Реколтата от мека пшеница ще бъде 7.3 млн. тона (4.7), от дурум 955,000 тона (718,000), от ечемик 11.8 млн. тона (7.4), от царевица 3.5 млн. тона (без промяна).

- Според данни на USDA, към 17.05.2020 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 52% от посевите със зимна пшеница (53% седмица по-рано и 66% година по-рано). С пролетна пшеница са засети 60% от планираните площи (63%година по-рано), а с царевица 80% (44%). Фермери са засели 53% от планираните за соя площи при 37% през миналата година.

- Според данни на DATAGRO бразилските фермери вече са реализирали 80.6% от произведената през 2019/20 соя при средно ниво 60%. До сега показателят е бил най-висок през 2016 – 67%. Продажбите на соя реколта 2020/21 достигат 28.2% при максимум до сега 12% от 2016 и средно ниво 6.7%.

- Според прогноза на MARS, през 2020 средният добив от пшеница в Турция ще достигне 294 кг/декар при 278 кг/декар през 2019, от ечемик 277 кг/декар (264) и от царевица 964 кг/декар (940). Средният добив от пшеница в ЕС ще бъде 550 кг/декар (554 кг/декар средно за последните пет години), от ечемик 472 кг/декар (478), от царевица 794 кг/декар (758), от рапица 295 кг/декар (308).

- Индийски купувачи са стартирали покупките на палмово масло от Малайзия след четири месечно прекъсване след дипломатически спор.