USDA очаква силен ръст на световната царевична реколта и запаси през 2020/21

В своя майски отчет анализатори от USDA прогнозират световна царевична реколта през 2020/21 от 1,187 млн. тона (1,115 млн. тона през 2019/20).

Реколтата в САЩ ще достигне 406.3 млн. тона (347), Бразилия 106 млн. тона (101), Украйна 39 млн. тона (35.9), Мексико 28 млн. тона (25), Канада 15.6 млн. тона (13.4), Русия 14.5 млн. тона (14.3), Индонезия 12 млн. тона (11.9), Индия 27.5 млн. тона (28.5), ЮАР 14 млн. тона (16).

Световният износ на царевица през новия сезон ще бъде 182.6 млн. тона (174.7), в т.ч. САЩ 55 млн. тона (47), Украйна 33 млн. тона (32), Русия 4.4 млн. тона (4.2), Аржентина 34 млн. тона (-1), ЮАР 2.3 млн. тона (-0.2).

Световните крайни запаси от царевица ще достигнат 339.6 млн. тона (314.7).