В априлския си доклад USDA значително повиши световните крайни запаси от царевица през 2019/20

В своя априлски отчет анализатори от USDA значително повишиха прогнозата си за световните крайни запаси от царевица през 2019/20 с +6 млн. тона до 303.17 млн. тона при 320.94 млн. тона през 2018/19.

Запасите от царевица в САЩ ще бъдат 53.15 млн. тона (+5.1), Аржентина 3.87 млн. тона (4.12), ЕС 8.29 млн. тона (8.44), Мексико 2.19 млн. тона (2.39).

Световният износ на царевица ще достигне 174.1 млн. тона (+0.6), в т.ч. ЕС 3.6 млн. тона (2.9), Аржентина 35 млн. тона (34.5).

Световната царевична реколта се оценява на 1,113 млн. тона (+1 млн. тона и 1,124), в т.ч. ЕС 66.6 млн. тона (65) и Украйна 35.89 млн. тона (35.8).