Зърно Акценти

От FAS USDA са повишили прогнозата си за вноса на пшеница в Египет през 2019/20 с 2.4% до 12.8 млн. тона, което е с 3.6% повече от 2018/19.

Последни новини

- От FAS USDA са повишили прогнозата си за вноса на пшеница в Египет през 2019/20 с 2.4% до 12.8 млн. тона, което е с 3.6% повече от 2018/19. От началото на сезона до сега GASC е закупила 5.625 млн. тона пшеница, което е с 12.7% повече от предходния сезон. През 2020/21 импортът ще достигне 12.85 млн. тона дори и при ръст на вътрешното производство с 1.5% до 8.9 млн. тона.

- Алжир е закупил 400,000 тона дурум с произволен произход – най-вероятно от Мексико, Канада и САЩ при цена 333 – 335 USD/тон C&F и доставка през април. Обявен е търг за покупка на 40,000 тона царевица с произволен произход и доставка през април.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 720,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка през май - юни

- Йордания е закупила 120,000 тона руски фуражен ечемик при цена 195 USD/тон C&F и доставка август – септември.

- Правителството на Малайзия е отменило решението си за спиране производството на палмово масло в следствие епидемията от коронавирус. Дори и кратко преустановяване на процеса ще понижи производството с 350,000 – 700,000 тона, а запасите в края на март ще се понижат до 1 – 1.3 млн. тона при 1.68 млн. тона в края на февруари.

- Южнокорейската компания MFG е закупила 70,000 тона фуражна пшеница при цена 207 USD/тон C&F и доставка в края на септември.