USDA повиши прогнозата си за световната пшенична реколта

В своя мартенски отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20 до 764.5 млн. тона при 763.9 млн. тона в предходната оценка.

Реколтата в Аржентина ще достигне 19.5 млн. тона (19), в Индия 103.6 млн. тона (102.2), в Русия 73.6 млн. тона (73.5), в Турция 18 млн. тона (19).

Световният износ на пшеница в текущия сезон ще достигне 184.1 млн. тона (183.3), в т.ч. Аржентина 13.5 млн. тона (13), Русия 35 млн. тона (34), Австралия 8 млн. тона (8.2), Канада 23 млн. тона (23.5).

Крайните запаси от царевица в света ще бъдат 287.1 млн. тона (-0.9), в т.ч. Алжир 4.8 млн. тона (-0.5), Австралия 4 млн. тона (-0.2), Русия 7.4 млн. тона (-0.9), Турция 5.8 млн. тона (-0.8), Канада 5.9 млн. тона (+0.3), Индия 22.1 млн. тона (+1.4).