USDA повиши прогнозата си за износа на царевица през 2019/20

В своя мартенски отчет анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световния износ на царевица от 172.9 млн. тона до 173.5 млн. тона.

Експортът от Аржентина ще достигне 34.5 млн. тона (33.5) от Украйна 32 млн. тона (31), от ЕС 2.9 млн. тона (2.8), от ЮАР 2.5 млн. тона (3), от Бразилия 39 млн. тона (39.5), от Русия 4.7 млн. тона (5.7), от Канада 0.9 млн. тона (1.3).

Световното производство на царевица ще достигне 1,112 млн. тона (1,111), в т.ч. ЮАР 16 млн. тона (14.5), Русия 14.3 млн. тона (14.5), Индия 28.5 млн. тона (29).

Крайните световни запаси от царевица ще бъдат 297.3 млн. тона (296.8), в т.ч. Бразилия 4.4 млн. тона (+0.1), Канада 2.1 млн. тона (+0.5), ЮАР 2.7 млн. тона (+0.6), Аржентина 4.1 млн. тона (-1), ЕС 8.4 млн. тона (-0.1).